• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1631 15,74 1 3 314,96 221 824,32
 • od 40 do 60 m2 4936 47,63 2 6 188,81 310 067,60
 • od 60 do 80 m2 2650 25,57 3 5 952,68 404 388,67
 • od 80 do 100 m2 780 7,53 3 5 983,01 527 716,27
 • powyżej 100 m2 367 3,54 3 6 615,31 825 045,40
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 956 9,22 6 020,32 239 399,83
 • 2 pokojowe 4526 43,67 5 336,23 295 301,83
 • 3 pokojowe 3691 35,61 5 872,44 392 619,08
 • 4 pokojowe 997 9,62 6 051,08 517 297,68
 • powyżej 4 pokoi 194 1,87 6 229,33 763 012,29