• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1748 14,89 1 3 868,04 231 591,85
 • od 40 do 60 m2 5762 49,07 2 6 181,32 308 172,42
 • od 60 do 80 m2 3066 26,11 3 6 062,01 410 552,75
 • od 80 do 100 m2 786 6,69 3 6 053,53 532 610,76
 • powyżej 100 m2 380 3,24 3 6 612,56 821 388,23
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1085 9,24 6 531,82 253 742,72
 • 2 pokojowe 5181 44,12 5 440,89 293 332,14
 • 3 pokojowe 4217 35,91 5 925,87 393 568,42
 • 4 pokojowe 1090 9,28 6 342,30 535 110,24
 • powyżej 4 pokoi 169 1,44 6 250,01 781 144,65