• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1676 15,07 1 3 502,53 225 946,82
 • od 40 do 60 m2 5409 48,63 2 6 332,65 316 755,79
 • od 60 do 80 m2 2890 25,98 3 6 092,35 413 644,08
 • od 80 do 100 m2 772 6,94 3 6 228,78 548 596,29
 • powyżej 100 m2 376 3,38 3 6 739,07 834 632,43
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 995 8,95 6 430,65 255 362,33
 • 2 pokojowe 4754 42,74 5 454,80 298 644,37
 • 3 pokojowe 4102 36,88 6 025,18 396 056,88
 • 4 pokojowe 1088 9,78 6 302,94 535 115,41
 • powyżej 4 pokoi 184 1,65 6 355,84 783 243,14