• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 2007 21,93 1 8 780,01 263 695,90
 • od 40 do 60 m2 4031 44,05 2 6 696,34 331 715,29
 • od 60 do 80 m2 2213 24,18 3 6 438,50 440 364,14
 • od 80 do 100 m2 608 6,64 3 6 841,01 603 004,35
 • powyżej 100 m2 293 3,20 4 6 892,48 872 335,57
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1348 14,73 9 447,42 276 265,32
 • 2 pokojowe 3645 39,83 6 750,49 309 072,78
 • 3 pokojowe 3022 33,02 6 631,90 420 865,33
 • 4 pokojowe 966 10,56 6 722,79 562 556,83
 • powyżej 4 pokoi 171 1,87 6 814,03 870 572,77