• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1742 18,44 1 7 212,09 237 503,86
 • od 40 do 60 m2 4282 45,33 2 6 644,88 328 318,65
 • od 60 do 80 m2 2341 24,78 3 6 288,66 430 656,24
 • od 80 do 100 m2 707 7,48 3 6 873,07 607 649,38
 • powyżej 100 m2 374 3,96 3 6 993,19 867 388,35
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1179 12,48 7 362,20 258 900,35
 • 2 pokojowe 3899 41,28 6 648,92 312 669,35
 • 3 pokojowe 3180 33,67 6 499,37 417 454,43
 • 4 pokojowe 1005 10,64 6 663,63 571 244,60
 • powyżej 4 pokoi 183 1,94 6 798,70 851 489,49