• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1588 15,48 1 3 207,72 219 721,63
 • od 40 do 60 m2 4775 46,54 2 6 098,33 303 419,45
 • od 60 do 80 m2 2732 26,63 3 6 028,39 411 532,94
 • od 80 do 100 m2 754 7,35 3 6 165,36 543 258,71
 • powyżej 100 m2 412 4,02 3 6 903,47 844 242,67
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 919 8,96 6 214,73 251 382,93
 • 2 pokojowe 4483 43,69 5 292,48 295 404,25
 • 3 pokojowe 3722 36,27 5 833,54 394 745,00
 • 4 pokojowe 966 9,41 6 171,78 539 388,41
 • powyżej 4 pokoi 171 1,67 6 222,06 782 985,93
 
tarasy bałtyku
tarasy bałtyku