• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1860 19,65 1 8 338,16 261 966,61
 • od 40 do 60 m2 4275 45,15 2 6 876,67 339 483,32
 • od 60 do 80 m2 2362 24,95 3 6 637,42 455 492,66
 • od 80 do 100 m2 658 6,95 3 7 063,87 621 168,10
 • powyżej 100 m2 313 3,31 4 6 998,70 879 970,53
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1283 13,55 9 173,01 290 069,13
 • 2 pokojowe 3816 40,30 6 823,12 316 994,80
 • 3 pokojowe 3199 33,79 6 774,57 435 230,70
 • 4 pokojowe 993 10,49 6 774,24 574 421,05
 • powyżej 4 pokoi 177 1,87 6 882,90 870 441,70