• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1324 19,83 1 7 120,55 226 593,09
 • od 40 do 60 m2 2958 44,29 2 6 539,44 326 141,81
 • od 60 do 80 m2 1675 25,08 3 6 700,63 457 537,45
 • od 80 do 100 m2 471 7,05 3 7 028,27 612 575,84
 • powyżej 100 m2 250 3,74 4 7 692,38 978 239,19
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 939 14,06 7 352,22 238 667,08
 • 2 pokojowe 2691 40,30 6 358,44 300 073,00
 • 3 pokojowe 2200 32,94 6 675,34 426 945,86
 • 4 pokojowe 706 10,57 7 665,31 658 513,17
 • powyżej 4 pokoi 142 2,13 7 862,46 904 217,88