• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1716 18,27 1 7 267,24 236 788,56
 • od 40 do 60 m2 4397 46,82 2 6 616,46 325 406,37
 • od 60 do 80 m2 2207 23,50 3 6 215,02 423 997,82
 • od 80 do 100 m2 694 7,39 3 6 826,24 603 329,28
 • powyżej 100 m2 377 4,01 4 7 206,46 893 292,88
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1233 13,13 7 459,34 258 618,73
 • 2 pokojowe 4054 43,17 6 643,41 313 833,85
 • 3 pokojowe 3005 32,00 6 397,99 414 383,57
 • 4 pokojowe 924 9,84 6 697,60 584 158,81
 • powyżej 4 pokoi 175 1,86 6 798,14 869 951,00