• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1585 15,47 1 3 188,84 219 203,74
 • od 40 do 60 m2 4766 46,52 2 6 095,47 303 295,48
 • od 60 do 80 m2 2729 26,63 3 6 030,13 411 665,19
 • od 80 do 100 m2 753 7,35 3 6 161,34 542 903,91
 • powyżej 100 m2 413 4,03 3 6 906,55 844 261,45
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 915 8,93 6 177,11 249 829,27
 • 2 pokojowe 4476 43,69 5 291,77 295 459,86
 • 3 pokojowe 3721 36,32 5 834,10 394 880,03
 • 4 pokojowe 963 9,40 6 171,11 539 515,87
 • powyżej 4 pokoi 171 1,67 6 222,06 782 985,93
 
tarasy bałtyku
tarasy bałtyku