• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1305 20,30 1 6 984,18 221 012,07
 • od 40 do 60 m2 2826 43,96 2 6 349,00 316 121,82
 • od 60 do 80 m2 1618 25,17 3 6 494,80 442 858,94
 • od 80 do 100 m2 444 6,91 3 6 592,35 575 953,48
 • powyżej 100 m2 236 3,67 4 7 241,92 926 267,97
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 901 14,01 7 020,14 225 538,36
 • 2 pokojowe 2627 40,86 6 200,91 290 025,57
 • 3 pokojowe 2071 32,21 6 437,92 409 342,77
 • 4 pokojowe 689 10,72 7 472,36 631 725,78
 • powyżej 4 pokoi 141 2,19 7 836,63 883 221,36