• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1352 19,58 1 7 115,42 226 937,36
 • od 40 do 60 m2 3074 44,52 2 6 451,92 321 578,51
 • od 60 do 80 m2 1741 25,21 3 6 700,85 458 670,63
 • od 80 do 100 m2 495 7,17 3 6 842,45 598 548,91
 • powyżej 100 m2 243 3,52 4 7 131,32 922 612,70
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 928 13,44 7 115,55 229 220,74
 • 2 pokojowe 2807 40,65 6 421,62 301 440,33
 • 3 pokojowe 2271 32,89 6 542,79 419 038,90
 • 4 pokojowe 750 10,86 7 468,14 630 108,21
 • powyżej 4 pokoi 149 2,16 7 724,07 881 177,75