• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 70 12,37 1 9 910,49 320 114,60
 • od 40 do 60 m2 220 38,87 2 8 323,51 406 355,89
 • od 60 do 80 m2 129 22,79 2 8 658,04 587 812,32
 • od 80 do 100 m2 65 11,48 3 8 606,65 762 322,36
 • powyżej 100 m2 82 14,49 4 8 318,59 1 081 333,73
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 45 7,95 11 498,80 363 615,03
 • 2 pokojowe 227 40,11 8 482,96 405 198,30
 • 3 pokojowe 171 30,21 8 151,42 575 672,21
 • 4 pokojowe 71 12,54 8 427,95 821 405,53
 • powyżej 4 pokoi 52 9,19 8 615,32 1 168 307,59