• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1660 21,43 1 8 545,94 265 255,50
 • od 40 do 60 m2 3365 43,45 2 6 542,66 324 675,70
 • od 60 do 80 m2 1927 24,88 3 6 634,57 453 489,01
 • od 80 do 100 m2 527 6,80 3 6 822,11 598 946,06
 • powyżej 100 m2 266 3,43 4 7 437,66 939 438,58
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1068 13,79 8 709,04 262 961,20
 • 2 pokojowe 3103 40,06 6 752,06 306 222,51
 • 3 pokojowe 2643 34,13 6 676,17 426 077,13
 • 4 pokojowe 795 10,26 7 222,72 623 638,83
 • powyżej 4 pokoi 136 1,76 6 769,96 877 210,86