• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1678 17,51 1 7 157,28 233 965,71
 • od 40 do 60 m2 4470 46,65 2 6 692,84 329 969,47
 • od 60 do 80 m2 2333 24,35 3 6 241,55 426 523,58
 • od 80 do 100 m2 719 7,50 3 6 785,78 601 201,28
 • powyżej 100 m2 381 3,98 3 7 033,90 871 740,95
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 1189 12,41 7 484,89 262 805,58
 • 2 pokojowe 4047 42,24 6 652,99 314 983,95
 • 3 pokojowe 3172 33,11 6 448,90 416 432,64
 • 4 pokojowe 990 10,33 6 612,66 570 319,81
 • powyżej 4 pokoi 183 1,91 6 670,49 843 047,79