• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1303 20,18 1 6 987,61 221 271,85
 • od 40 do 60 m2 2849 44,12 2 6 418,77 319 012,06
 • od 60 do 80 m2 1620 25,09 3 6 629,47 453 036,02
 • od 80 do 100 m2 445 6,89 3 6 761,08 592 376,82
 • powyżej 100 m2 241 3,73 4 7 459,75 961 094,60
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 916 14,18 7 156,21 231 013,43
 • 2 pokojowe 2660 41,19 6 296,78 297 194,89
 • 3 pokojowe 2070 32,05 6 541,95 420 310,49
 • 4 pokojowe 668 10,34 7 407,88 633 896,08
 • powyżej 4 pokoi 144 2,23 7 939,69 907 641,76