• Segmentacja wg powierzchni mieszkania
 • powierzchnia ilość mieszkań % średnia liczba pokoi średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • do 40 m2 1318 19,24 1 7 039,38 222 712,07
 • od 40 do 60 m2 3024 44,13 2 6 583,72 327 429,45
 • od 60 do 80 m2 1751 25,55 3 6 868,38 469 744,74
 • od 80 do 100 m2 500 7,30 3 7 150,68 624 437,88
 • powyżej 100 m2 259 3,78 4 7 855,30 1 005 281,68
 • Segmentacja wg ilości pokoi
 • liczba pokoi ilość mieszkań % średnia cena za m2 średnia cena mieszkania
 • 1 pokojowe 920 13,43 7 178,20 230 152,37
 • 2 pokojowe 2765 40,35 6 487,78 305 700,17
 • 3 pokojowe 2258 32,95 6 710,83 431 481,66
 • 4 pokojowe 765 11,16 7 825,85 674 931,06
 • powyżej 4 pokoi 144 2,10 7 923,52 910 986,59