Komunikacja PR

Konsekwentnie prowadzona komunikacja medialna pozwala skutecznie dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów i zwrócić ich uwagę na ofertę. Posiadamy siedmioletnie doświadczenie w pracy dla firm deweloperskich. Zapewnimy wsparcie PR-owe na każdym etapie realizacji inwestycji. Dzięki regularnej komunikacji w prasie i internecie można znacznie zwiększyć zasięg przekazu o ofercie i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

W ramach komunikacji PR proponujemy:

 • Redagowanie tekstów informacyjnych, artykułów tematycznych, wypowiedzi i informacji na stronę internetową
 • Dystrybucję materiałów publikacyjnych do mediów
 • Dostarczanie do redakcji aktualnych informacji o inwestycji
 • Promocję inwestycji w ramach social media (fora, serwisy społecznościowe, blogi)
 • Prowadzenie fanpage na Facebooku i platformie Google Plus
 • Przygotowywanie i dystrybucję newsletterów
 • Monitoring mediów (efektów)
 • Opracowywanie strategii komunikacji medialnej - wprowadzanie inwestycji na rynek
 • Obsługę wydarzeń specjalnych (dni otwarte, kamień węgielny, otwarcie inwestycji, akcje promocyjne, targi)
 • Analizę efektywności wykorzystywanych kanałów marketingowych
 • Raporty o rynku i konkurencji
 • Prowadzenie biura prasowego
 • Bieżące konsultacje i doradztwo strategiczne (w tym w sytuacjach kryzysowych)