03-08-2023

Avison Young rozwija Dział Wycen – Aleksandra Sokalska dołącza do zespołu.

Avison Young rozwija Dział Wycen – Aleksandra Sokalska dołącza do zespołu.
Do Działu Wycen Avison Young dołącza w tym roku kolejna już osoba – Aleksandra Sokalska, która obejmie stanowisko Assistant Valuer.

Aleksandra jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna ze specjalizacją doradztwa i inwestycji w nieruchomości a także absolwentką studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. Pierwsze doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości.

zdobyła w dziale Real Estate Advisory w Deloitte, gdzie zajmowała się analizą rynku nieruchomości oraz dokumentacji prawnej i technicznej,  a także wspierała dział w procesie tworzenia operatów szacunkowych.

W Avison Young Aleksandra będzie wspomagać pracę zespołu, zajmując się analizą rynku i towarzysząc rzeczoznawcom w wizytacjach nieruchomości, by następnie współtworzyć operaty szacunkowe.

Avison Young świadczy usługi w zakresie Wycen i Doradztwa od sierpnia 2021 roku. Od tego czasu, zespół zbudował swoją pozycję na rynku, wyceniając nieruchomości dla wielu inwestorów, działających w różnych segmentach rynku, oraz licznych banków. Ogromnym sukcesem zespołu jest zrealizowanie zaplanowanego budżetu już w pierwszym pełnym roku operacyjnym – 2022.

„Jestem dumna, że nawet w tych niepewnych czasach nasza firma się rozwija i rozbudowujemy zespół Wycen.  - komentuje Monika Bronicka, Director, Head of Valuation and Advisory w Avison Young – Ola jest pracowitą osobą, pasjonatką rynku nieruchomości komercyjnych. Cieszę się, że będzie rozwijała swój potencjał w Avison Young.”

Avison Young