25-10-2022

Develia podpisała umowę z Hillwood dotyczącą centrum logistycznego w Malinie

Develia podpisała umowę z Hillwood dotyczącą centrum logistycznego w Malinie
Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood. W ramach umowy po-wstanie spółka celowa, która na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia zrealizuje park logistyczny o powierzchni minimum 400 tys. GLA. Szacunkowa wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł.

W ramach współpracy, Develia zawrze z Hillwood także przedwstępną umowę sprzedaży nie-ruchomości, na której powstanie centrum logistyczne. Jej treść jest już ustalona i stanowi za-łącznik do umowy o współpracy JV. Projekt będzie realizowany w co najmniej czterech eta-pach, dlatego umowa przewiduje etapową sprzedaż gruntu do spółki celowej, w której Develia będzie posiadać 25% udziałów. W podstawowym scenariuszu Develia nie przewiduje dodat-kowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego.
Realizacja centrum logistycznego wymaga od partnerów współpracy na wszystkich etapach projektu - od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przez budowę, na komercjali-zacji obiektu kończąc. Projekt będzie czerpać z doświadczenia obu firm, ale operacyjne zarzą-dzanie będzie realizowane przez zespół Hillwood.

- Umowa joint venture to finalizacja uzgodnień zawartych w liście intencyjnym. Pozyskanie partnera, jakim jest Hillwood, pozwoli na zagospodarowanie gruntu w Malinie zgodnie z naszą strategią. Szacujemy, że przychód z jej sprzedaży, którą będziemy realizować etapami, wynie-sie około 34,7 mln euro, czyli powyżej obecnej wartości księgowej wynoszącej 70 mln zł. Do-datkowo Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Taki model współpracy pozwoli nam na maksymalizację wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które spółka kupiła w 2007 r. - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

- Park logistyczny, który wybudujemy we współpracy z Develią jest odpowiedzią na niesłabną-cy popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe w rejonie Wrocławia i Dolnego Śląska. Zespół Hillwood posiada bogate doświadczenie w budowie parków logistyczno-biurowych w tym regionie. Budowane przez nas obiekty cieszą się dużym powodzeniem wśród klientów ze względu na wysoką jakość, a także dopasowanie do lokalnego krajobrazu - mówi Hubert Mi-chalak, prezes Hillwood Polska.

DEVELIA