05-04-2022

Develia sprzedała 603 lokale w I kwartale 2022 r.

Develia sprzedała 603 lokale w I kwartale 2022 r.
Develia sprzedała 603 mieszkania w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 580 mieszkań w 2021 r., co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Spółka przekazała 186 mieszkań w porównaniu do 393 lokali rok wcześniej

Deweloper zawarł 94 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec I kwartału 2021 r. było ich 157.

- Poziom sprzedaży mieszkań w I kwartale jest porównywalny z początkiem ubiegłego roku, który był dla deweloperów rekordowy. Mimo tego, że obecne warunki rynkowe są bardziej wy-magające i dodatkowo sytuacja geopolityczna jest niepewna, osiągnęliśmy bardzo dobry wy-nik. Wpływ na to miała przede wszystkim szeroka oferta, którą znacznie zwiększyliśmy na przełomie roku. Tylko w I kwartale tego roku wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 1200 miesz-kań. Obecnie klienci mogą wybierać spośród blisko 2200 lokali dostępnych w ofercie Develii, co jest naszym wyróżnikiem w sytuacji, gdy wielu deweloperów ma problemy z podażą miesz-kań - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. 

W I kwartale br. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie w War-szawie i Centralna Park w Krakowie. 

 

Develia