06-07-2022

Develia sprzedała 966 lokali w I półroczu 2022 r.

Develia sprzedała 966 lokali w I półroczu 2022 r.
Develia sprzedała 966 mieszkań w I półroczu br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 1062 mieszkań w I półroczu 2021 r., co oznacza spadek o 9%. Spółka przekazała 206 mieszkań w porównaniu do 758 lokali rok wcześniej.

Deweloper zawarł 110 umów rezerwacyjnych, których znaczna część może zostać przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie.

W II kwartale 2022 r. spółka sprzedała 363 lokale wobec 482 mieszkań w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o 25% mniej. W okresie kwiecień-czerwiec br. Develia przekazała 20 lokali w inwestycjach w Warszawie i Krakowie. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizacji projektów. Cel zarządu to przekazanie 1950-2050 lokali w 2022 r., z czego większość przekazań jest planowana na IV kwartał br.

W wyniku kumulacji negatywnych czynników zewnętrznych i pogorszenia się sytuacji gospodarczej, zarząd Develii podjął decyzję o korekcie celu sprzedaży wyznaczonego na 2022 r. do poziomu 1600-1800 lokali, czyli o około 30%.

- W kontekście sytuacji rynkowej wynik sprzedaży, jaki osiągnęliśmy w II kwartale br. jest zadowalający. Natomiast mierzymy się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim z dalszym wzrostem stóp procentowych i ograniczeniem zdolności kredytowej klientów. W zestawieniu z niepewnością odnośnie sytuacji ekonomicznej i potencjalnymi kolejnymi podwyżkami stóp przekłada się to na znaczny spadek transakcji finansowanych kredytem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o skorygowaniu celu sprzedaży do poziomu 1600-1800 lokali. To niewiele mniej wobec bardzo dobrego 2021 r., w którym nabywców znalazło 1921 mieszkań - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. Spółka ma dobrą sytuację finansową i zabezpieczony atrakcyjny bank gruntów. Dzięki pracy, jaką wykonaliśmy w poprzednich kwartałach jesteśmy przygotowani na okres spowolnienia na rynku – dodaje Andrzej Oślizło.

W II kwartale 2022 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Centralna Park w Krakowie, Aleje Praskie w Warszawie i Szmaragdowy Park w Gdańsku.

Develia