13-03-2020

Develia z rekordowym wynikiem

Develia z rekordowym wynikiem
Grupa Develia osiągnęła 117,4 mln zł zysku netto w 2019 r. i rekordowy skorygowany zysk netto 193,3 mln zł

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,8% wobec poprzedniego roku i wyniosły 819,3 mln zł.

Zysk netto Grupy wyniósł 117,4 mln zł, czyli o ok. 26,8% mniej niż rok wcześniej.

Skorygowany zysk netto, podstawa do wypłaty dywidendy według polityki dywidendowej, wyniósł 193,3 mln zł, co stanowi wzrost o 16,6% w stosunku do 2018 r.

W 2019 r. deweloper sprzedał 1510 lokali wobec 1 710 lokali w 2018 r. oraz przekazał klientom 1 964 mieszkania wobec 2036 mieszkań w 2018 r.
Celem zarządu na 2020 r. jest wzrost sprzedaży mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45% do poziomu 2 000-2 200.

W 2019 r. Develia sprzedała biurowce Silesia Star w Katowicach, Retro Office House we Wrocławiu oraz podpisała umowę przedwstępną sprzedaży budynku Wola Center w Warszawie (sfinalizowaną w styczniu 2020 r.) za łączną kwotę ponad 215,1 mln euro. 

- Miniony rok dla Develii upłynął pod znakiem sprzedaży aktywów komercyjnych oraz przygotowania kilkunastu projektów mieszkaniowych, które będą systematycznie wprowadzane do oferty w 2020 r. Oczywiście będzie się to przekładać na wzrost sprzedaży, a następnie przekazań w 2021 r. Zakładamy, że zwiększymy sprzedaż mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45% do poziomu 2 000-2 200. Systematycznie realizujemy cele strategiczne, które postawiliśmy sobie na ten rok. Pierwszym krokiem było rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w Baltea Apartments w Gdańsku i kolejnego etapu inwestycji Między Parkami we Wrocławiu. Już wkrótce wprowadzimy do oferty kolejne projekty. W przygotowaniu są zarówno nowe inwestycje w Gdańsku, Warszawie czy Wrocławiu, jak również kolejne etapy już realizowanych osiedli – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii.

Działalność deweloperska

W 2019 r. deweloper sprzedał 1 510 lokali wobec 1 710 lokali w 2018 r. oraz przekazał klientom 1 964 mieszkania wobec 2 036 mieszkań w 2018 r. Ponadto zawartych zostało 227 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w najbliższym okresie.

W minionym roku spółka wprowadziła do oferty 11 inwestycji, w których zaoferowała nabywcom 1 941 lokali. Największym zainteresowaniem klientów cieszyło się Osiedle Na Woli w Warszawie, w którym sprzedano ponad 260 mieszkań. Jest to obecnie jedna z większych inwestycji realizowanych przez spółkę. Wysoką sprzedaż na poziomie 170-180 mieszkań odnotowano również na projektach Kamienna 145 we Wrocławiu, Słoneczne Miasteczko w Krakowie oraz Świętokrzyska Park w Gdańsku.

W  2019 r. Develia kupiła działki w Warszawie, Gdańsku i Krakowie pozwalające na realizację  blisko 2 200 lokali. Łącznie bank gruntów dewelopera umożliwia budowę ponad 7 700 lokali.

Działalność komercyjna

Kontynuując strategię w segmencie komercyjnym, polegającą na budowaniu, komercjalizowaniu i sprzedaży inwestycji, w minionym roku deweloper sprzedał za kwotę 113,2 mln euro biurowce: Silesia Star w Katowicach i Retro Office House we Wrocławiu. Develia zawarła także przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego Wola Center w Warszawie. Sprzedaż biurowca za 101,9 mln euro została sfinalizowana w styczniu 2020 r. Obecnie w portfelu nieruchomości komercyjnych Develii znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie. Do końca roku spółka planuje również zbycie warszawskiego biurowca.

W 2019 r. spółka zainicjowała wdrażanie nowej strategii dla budynku Sky Tower, który docelowo ma stać się obiektem biurowo-usługowo-rozrywkowym. Budynek będzie miał 30 tys. mkw powierzchni biurowej i 23,7 tys. mkw powierzchni handlowo-usługowo-rozrywkowej. Na koniec roku poziom komercjalizacji powierzchni biurowych osiągnął blisko 98 proc.  W minionym roku deweloper zatwierdził flagowy projekt Sky Kitchen, urozmaicił najemców dając klientom większy wybór i powiększył ofertę rozrywkową. 
W 2019 r. Sky Tower zyskał 9 nowych najemców, a 13 umów zostało przedłużonych, w tym 6 najemców przy przedłużeniu zdecydowało się na dodatkową powierzchnię. To potwierdza, że konsekwentnie wdrażana strategia już przynosi zamierzone efekty. W 2020 r. deweloper będzie realizować kolejne działania m.in. dalsze poszerzanie oferty gastronomicznej oraz rozrywkowo-usługowej, tak by do końca 2020 r. zakończyć transformację budynku.

Develia