25-11-2022

Develia zaoferuje inwestorom 3-letnie obligacje

Develia zaoferuje inwestorom 3-letnie obligacje
Zarząd Develii podjął uchwałę o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o mar-żę 4,1 proc. Zapisy rozpoczną się 28 listopada, funkcję organizatora konsorcjum pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy będzie można składać również w Domu Makler-skim BDM, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, IPOPEMA Securities, Noble Securities oraz Domu Maklerskim Banku BPS. Obligacje będę oferowane w ramach pu-blicznego programu na bazie prospektu zatwierdzonego przez KNF w październiku 2022 r.

- Rozpoczynająca się emisja jest dla Develii formą dywersyfikacji finansowania. Dotychczas korzystaliśmy przede wszystkim z kredytów bankowych i obligacji oferowanych funduszom inwestycyjnym. W ostatnich 10 latach wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego ponad 900 mln zł zostało już terminowo wykupionych. Ta wieloletnia historia na rynku obligacji, pozycja jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce oraz dobra sytuacja finansowa, która jeszcze się wzmocni po finalizacji negocjowanej sprzedaży projektów komercyjnych, sprawiają, że emisja jest ciekawą propozycją dla inwestorów - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – Dodatkowe finansowanie od inwestorów detalicznych pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się na spowolnienie na rynku i wykorzystanie pojawiających się szans inwestycyjnych – dodaje Paweł Ruszczak.

Emisja do 20 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda stanowi pierwszy etap realizacji programu publicznych emisji ustanowionego w lipcu 2022 r. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 26 października 2022 r. Oprocentowanie obligacji będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące, a wykup nastąpi 20 grudnia 2025 r. 

Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 28 listopada do 9 grudnia 2022 r. Organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji jest Michael/Ström Dom Maklerski. Podmiot ten jest wiodącym niebankowym domem maklerskim, specjalizującym się w pozyskiwaniu finasowania dla firm na drodze emisji obligacji, z dorobkiem blisko 250 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 4 mld zł. W skład konsorcjum przyjmującego zapisy na obligacje wchodzą: Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, IPOPEMA Securities, Noble Securities oraz Dom Maklerski Banku BPS.

Przydział obligacji planowany jest 20 grudnia 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 23 grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Ustanowiony w lipcu 2022 r. program obligacji o wartości do 150 mln zł pozwala na emitowanie papierów dłużnych w jednej lub wielu seriach. Obligacje mogą być emitowane jako walory niezabezpieczone. Obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.

Develia w okresie od 2012 r. wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej wartości 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.

Na koniec września 2022 r. Grupa Develia posiadała 409 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych. Na koniec III kwartału 2022 r. zobowiązania finansowe wyniosły 723,6 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021 r.

Develia