18-05-2021

Grupa Develia osiągnęła 34,6 mln zł zysku netto w I kwartale 2021

Grupa Develia osiągnęła 34,6 mln zł zysku netto w I kwartale 2021
W I kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 176,5 mln zł w porównaniu do 180,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto grupy wyniósł 34,6 mln zł wobec 65,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r. W I kwartale 2021 r. deweloper sprzedał 580 lokali wobec 311 w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. oraz przekazał 393 lokale wobec 421 rok wcześniej. Na koniec marca br. Develia posiadała 361 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

- Za nami wyjątkowo pracowity, ale jednocześnie udany początek roku. W lutym opublikowaliśmy nową strategię na lata 2021-2025, w której nacisk kładziemy na rozwój segmentu mieszkaniowego i jednocześnie zmniejszamy zaangażowanie w segmencie komercyjnym. Systematycznie realizujemy jej poszczególne założenia. W I kwartale sprzedaliśmy 580 lokali, czyli 86 proc. więcej r/r. Te dane pozwalają nam z optymizmem patrzeć na realizację celu sprzedaży mieszkań na ten rok na poziomie 1750-1850 lokali. Kolejne miesiące potwierdzają pozytywną tendencję na rynku mieszkaniowym, która utrzymuje się po I kwartale. Należy dodać, że sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, w tym niskie stopy procentowe, sprzyjają rozwojowi branży deweloperskiej, dlatego intensywnie pracujemy nad poszerzeniem oferty – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

- Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią w I kwartale br. postawiły kolejne wyzwania przed segmentem komercyjnym. Jednak dzięki aktywnym działaniom, utrzymaliśmy stabilny poziom komercjalizacji Arkad Wrocławskich, kontynuowaliśmy proces transformacji Sky Tower i pozyskaliśmy nowych najemców w Wola Retro – podsumowuje Andrzej Oślizło.    

Działalność deweloperska

W I kwartale 2021 r. deweloper sprzedał 580 lokali wobec 311 w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r., co oznacza wzrost o 86 proc. rok do roku. Develia w okresie styczeń-marzec przekazała 393 lokale wobec 421 rok wcześniej.

W I kwartale br. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Słoneczne Miasteczko i Centralna Park w Krakowie, Ceglana Park w Katowicach i Osiedle Latarników w Gdańsku.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. deweloper wprowadził do oferty 560 lokali: 224 lokale w VII etapie inwestycji Centralna Park i 94 lokale w V etapie osiedla Grzegórzecka 77 w Krakowie, 196 lokali w III etapie Ceglana Park w Katowicach i 46 lokali w inwestycji Mist House we Wrocławiu.

Ze względu na utrzymujące się, wysokie zainteresowanie ofertą ze strony klientów, Develia podejmuje aktywne działania w celu przyspieszenia wprowadzenia do oferty kolejnych projektów. W najbliższych miesiącach do sprzedaży trafią nowe inwestycje oraz kolejne etapy realizowanych już osiedli w Gdańsku oraz we Wrocławiu. 

Działalność komercyjna

Pomimo kolejnych obostrzeń wprowadzonych w I kwartale br., które częściowo ograniczyły działalność obiektów komercyjnych, deweloper wynajął ponad 1,9 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz blisko 1,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. 

W okresie styczeń-marzec do grona najemców biurowca Wola Retro dołączyli Signal Iduna i Polski Związek Koszykówki. Poziom komercjalizacji obiektu wynosi obecnie 71 proc. Zgodnie z opublikowaną w lutym br. strategią Develia planuje sprzedaż biurowca na przełomie 2021 i 2022 r.

W I kwartale br. w Arkadach Wrocławskich otwarty został największy w stolicy Dolnego Śląska salon marki Sinsay i pierwszy w województwie tor do driftowania na gokartach elektrycznych – Akademia Driftingu Crazy Carts. Develia podpisała także umowę najmu powierzchni biurowej z KRX Outsourcing oraz umowę na powierzchnie wspólne z pracownią upcyklingową BeArtis (vending).
Deweloper podpisał łącznie 4 umowy najmu powierzchni handlowej i umowę na powierzchnie wspólne w Sky Tower. Ponadto 3 najemców biurowych przedłużyło dotychczasowe umowy. 

Przychody grupy za I kwartał 2021 r. wyniosły 176,5 mln zł wobec 180,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 34,6 mln zł wobec 65,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na wynik grupy w I kwartale 2021 r. miały kursy walutowe, z tego tytułu wynik brutto powiększył się o 5 mln zł.
Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy miesiące 2021 r. wyniósł 40,5 mln zł przy przychodach 154,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 11,9 mln zł przy przychodach 21,9 mln zł.

Dnia 11 maja 2021 r. Develia wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,95 proc. w skali roku. Papiery zostały uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł. 

- Zgodnie z zapowiedzią przeprowadziliśmy emisję obligacji o wartości 150 mln zł, dzięki czemu zabezpieczyliśmy finansowanie kolejnych projektów. Zgodnie z nową strategią dążymy do zwiększenia skali działalności i pracujemy nad poszerzeniem banku ziemi. W I kwartale powiększyliśmy go o 4 grunty inwestycyjne we Wrocławiu i Gdańsku, które pozwolą nam zrealizować ponad 700 lokali w kolejnych latach. Zwiększenie skali działalności przy poprawie ROE do 15 proc. rocznie da nam przestrzeń na poprawę wyników w kolejnych latach - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii. 

Na koniec marca 2021 r. Develia posiadała 361 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 377 mln zł na koniec 2020 r. Na koniec I kwartału 2021 r. zobowiązania finansowe wyniosły 849 mln zł w porównaniu z 838,7 mln zł na koniec 2020 r. 

 

 

Develia