15-12-2021

Grupa ROBYG – nowa wiceprezes zarządu

Grupa ROBYG – nowa wiceprezes zarządu
Marta Hejak powołana od 8 grudnia 2021 roku. Grupa ROBYG powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Martę Hejak. Pełni ona też funkcję dyrektora finansowego. Marta Hejak jest związana z ROBYG od 2015 roku, pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora finansowego, a wcześniej była kierowniczką działu raportowania i konsolidacji Grupy. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym.

Marta Hejak odpowiada za zarządzanie finansami Grupy ROBYG, w tym za proces raportowania finansowego oraz obszar controllingu i rachunkowości zarządczej Grupy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w dziale audytu i doradztwa gospodarczego Ernst & Young, gdzie prowadziła audyty sprawozdań finansowych największych polskich przedsiębiorstw, a także zajmowała się emisjami publicznymi i doradztwem biznesowym. Jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada też uprawnienia biegłego rewidenta.

„Powołanie do zarządu Grupy ROBYG to dla mnie wyraz uznania i zaufania. Wierzę, że ta funkcja pozwoli mi na wdrażanie nowych rozwiązań i nowoczesnych standardów, które dodatkowo usprawnią funkcjonowanie Grupy. Z pewnością priorytetem dla mnie będą cele w ramach ogłoszonej przez ROBYG strategii ESG, czyli strategii naszej Grupy w zakresie działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i odpowiedzialnego biznesu. Zawarliśmy w niej trzy programy, które nazwaliśmy: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. Wszystkim trzem obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania. ESG jest od dawna obecne w działalności ROBYG, a poprzez strategię uporządkowaliśmy nasze aktywności w tym zakresie i nadaliśmy im konkretne kierunki” – mówi Marta Hejak.

W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa ROBYG zawarła 3338 umów rezerwacyjnych netto oraz podpisała 3532 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka rozpoznała w przychodach ok. 1400 lokali. To rekordowy wynik potwierdzający pozycję Grupy ROBYG w czołówce deweloperów mieszkaniowych w Polsce. ROBYG planuje w 2021 podpisać ponad 4000 umów rezerwacyjnych oraz przekazać blisko 3000 lokali.

Spółka ma jeden z największych banków ziemi w Polsce, z potencjałem sprzedażowym przekraczającym 22.000 lokali, planuje też dalsze inwestycje w grunty. 

ROBYG przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Już dzisiaj wiele ze stosowanych przez ROBYG rozwiązań w budownictwie oraz podejmowane inicjatywy społeczne i pracownicze wskazują na zaangażowanie firmy w filozofię zrównoważonego rozwoju. Jest to element działań na rzecz społeczeństwa oraz środowiska realizowanych wspólnie z Goldman Sachs – właścicielem ROBYG.

ESG, czyli misja troski, odpowiedzialności i wsparcia w ROBYG obejmuje tworzenie wspólnot mieszkańców, ochronę środowiska, stosowanie ekologicznych rozwiązań i oszczędność energii. Dla ROBYG ważna jest też funkcjonalność i bezpieczeństwo osiedli, zrównoważone budownictwo, szkolenia i programy antykorupcyjne, ład korporacyjny oraz obszerny program CSR – wsparcia potrzebujących. Założenia, które przyświecają koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu są trwale wpisane w strategię Grupy ROBYG. Budownictwo mieszkaniowe to wyjątkowy obszar działalności gospodarczej – a jego wpływ na społeczeństwo jest ogromny. Nowo powstałe budynki zmieniają oblicze całych dzielnic, dlatego ROBYG uważa, że realizacja inwestycji to coś więcej niż tylko wzniesienie budynku. Nowe osiedle to element większego organizmu, jakim jest miasto – dlatego projekt musi być idealnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. Kompetentny deweloper – taki jak Grupa ROBYG – rozpoczyna planowanie nowej inwestycji właśnie od analizy jej wpływu na bezpośrednie otoczenie, dzielnicę i samo miasto.

Grupa ROBYG od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Firma podjęła także liczne działania związane z pomocą w obliczu epidemii koronawirusa – aktywnie wspierała potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. Dodatkowo program CSR Grupy obejmuje realizację i nieodpłatne przekazanie projektów infrastruktury publicznej na rzecz dzielnic i miast.

Grupa ROBYG zapewnia mieszkańcom swoich osiedli liczne, innowacyjne rozwiązania technologiczne – które wspierają ekologię i pozwalają zmniejszać koszty eksploatacyjne mieszkań. Wszystkie osiedla ROBYG posiadają instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku – czyli oświetlenia między innymi korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku – wykorzystuje naturalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ale nie pochłania zasobów, a dodatkowo zmniejsza koszty eksploatacji budynku, co mieszkańcy odczuwają w portfelu.

Wszystkie mieszkania ROBYG w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House firmy Keemple. Klienci nie muszą ponosić za to rozwiązanie żadnych dodatkowych opłat. Smart House umożliwia zdalne sterowane domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa. Technologia zapewnia komfort oraz pomaga oszczędzać – dzięki niej można obniżyć rachunki za prąd nawet o 30%. 

Grupa wprowadziła na swoich osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych – infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków. Ponadto wybrane inwestycje będą posiadały miejsca zewnętrzne do ładowania – ogólnodostępne dla mieszkańców. 

Grupa ROBYG od wielu miesięcy pracuje zgodnie z wytycznymi GIS, stosuje środki ochronne dla pracowników i klientów, prowadzi też cykliczne dezynfekcje i ozonowanie wszystkich biur minimum dwa razy w tygodniu. Spółka wprowadziła także systematyczne testy pracowników na budowach i w biurach sprzedaży na obecność przeciwciał wirusa SARS-CoV-2. We wszystkich biurach sprzedaży ROBYG wdrożył innowacyjną technologię dezynfekcji przy pomocy nowoczesnych urządzeń Aura Air firmy Keemple. To najinteligentniejsza na świecie technologia dezynfekowania powietrza, która jednocześnie monitoruje jego jakość w czasie rzeczywistym i chroni przed koronawirusem.

 

Robyg