05-01-2022

Grupa ROBYG – sprzedaż przekroczyła 4300 mieszkań w 2021 roku

Grupa ROBYG – sprzedaż przekroczyła 4300 mieszkań w 2021 roku
Największy bank ziemi na rynku i rozwój strategii ESG W 2021 roku Grupa ROBYG podpisała ponad 4300 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu – co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do 2020 roku. Spółka zawarła 4276 umów rezerwacyjnych netto i rozpoznała w przychodach ok. 2940 lokali. Mniej niż 1% oferty to lokale gotowe – co potwierdza dużą popularność mieszkań budowanych przez ROBYG. Większość mieszkań jest wyposażona w standardzie w system Smart House firmy Keemple.

Pod koniec 2021 r. 100% akcji ROBYG nabył TAG Immobilien AG od Bricks Acquisitions Limited, spółki kontrolowanej przez The Goldman Sachs Group, Inc. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w I kwartale 2022 r. z zastrzeżeniem zgody antymonopolowej.

ROBYG przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Już dzisiaj wiele ze stosowanych przez ROBYG rozwiązań w budownictwie oraz podejmowane inicjatywy społeczne i pracownicze wskazują na zaangażowanie firmy w filozofię zrównoważonego rozwoju.
„Rok 2021 jest dla nas z pewnością rokiem rekordowym, ale oczywiście nasze plany inwestycyjne są rozpisane na kilkanaście najbliższych lat i jednocześnie dobrze zabezpieczone w zakresie możliwości ich sfinansowania. Rok 2021 był bardzo udany dla całego polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, popyt rósł znacznie szybciej niż w 2020 roku. Obserwowaliśmy rosnący popyt inwestycyjny – co jest efektem zarówno zainteresowania dużych podmiotów zagranicznych, jak i zmiany aktywności inwestycyjnej Polaków, którzy przekierowywali środki z lokat na inwestycje w nieruchomości. Jako Grupa ROBYG uważamy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ciągu najbliższych 2 lat będzie się stabilnie rozwijał. Spodziewamy się, że nadal popyt będzie przewyższał podaż, ze względu na wymogi proceduralne i administracyjne dotyczące wprowadzania nowych inwestycji. Wzrost popytu może być także stymulowany przez nabywców lokujących swój kapitał, jednak nadal kupujący mieszkanie na własne potrzeby będą stanowić istotną część nabywców. W 2021 roku jako jeden z wiodących deweloperów w Polsce ogłosiliśmy strategię ESG i opublikowaliśmy raport wpływu. Zawarliśmy i opisaliśmy w niej 3 programy, które nazwaliśmy: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania Naszą strategię wyróżnia bowiem to, że w sposób dobrowolny – nie jesteśmy zobowiązani ani prawem polskim ani regulacjami unijnymi – sami założyliśmy ambitne i mierzalne cele dla naszej firmy.. Dodatkowo powiązaliśmy je z celami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi przez ONZ. ESG jest bowiem od dawna obecne w działalności naszej spółki – poprzez strategię uporządkowaliśmy działania i nadaliśmy im konkretne kierunki. Naszą ambicją jest wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i pozycja lidera w branży w zakresie zielonej transformacji z Polsce. Podjęliśmy też decyzję o przejściu w procesach budowlanych w 100% na energię ze źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2024 roku” – powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu ROBYG SA.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 512 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 117 mln zł – czyli o 324% więcej niż w H1 2020 roku, a EBIT 147 mln zł – wzrost o 264% rok do roku.

Grupa ROBYG ponownie podwyższyła standard mieszkań w swoich inwestycjach i wprowadza nowatorskie, ekologiczne farby elewacyjne, pochłaniające zanieczyszczenia. Wyjątkowa jakość ROBYG obejmuje ponadstandardową wysokość mieszkań, balkony, loggie lub tarasy w każdym mieszkaniu, drewniane okna, dźwiękoszczelność, wideofony, instalacje światłowodowe, a także lobby z portierem i oświetlenie LED części wspólnych zasilane przez panele fotowoltaiczne. Ponadto na każdym osiedlu ROBYG projektuje obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD i ładowarki samochodów elektrycznych. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów. Większość mieszkań jest wyposażona w standardzie w system Smart House firmy Keemple.

W tym roku ROBYG wprowadził na swoich osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych – infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków. Ponadto wybrane inwestycje będą posiadały miejsca zewnętrzne do ładowania – ogólnodostępne dla mieszkańców.

ESG, czyli misja troski, odpowiedzialności i wsparcia w ROBYG obejmuje tworzenie wspólnot mieszkańców, ochronę środowiska, stosowanie ekologicznych rozwiązań i oszczędność energii. Dla ROBYG ważna jest też funkcjonalność i bezpieczeństwo osiedli, zrównoważone budownictwo, szkolenia i programy antykorupcyjne, ład korporacyjny oraz obszerny program CSR – wsparcia potrzebujących. Założenia, które przyświecają koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu są trwale wpisane w strategię Grupy ROBYG. Budownictwo mieszkaniowe to wyjątkowy obszar działalności gospodarczej – a jego wpływ na społeczeństwo jest ogromny. Nowo powstałe budynki zmieniają oblicze całych dzielnic, dlatego ROBYG uważa, że realizacja inwestycji to coś więcej niż tylko wzniesienie budynku. Nowe osiedle to element większego organizmu, jakim jest miasto – dlatego projekt musi być idealnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. Kompetentny deweloper – taki jak Grupa ROBYG – rozpoczyna planowanie nowej inwestycji właśnie od analizy jej wpływu na bezpośrednie otoczenie, dzielnicę i samo miasto.
Grupa ROBYG od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Firma podjęła także liczne działania związane z pomocą w obliczu epidemii koronawirusa – aktywnie wspierała potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. Dodatkowo program CSR Grupy obejmuje realizację i nieodpłatne przekazanie projektów infrastruktury publicznej na rzecz dzielnic i miast.

Grupa ROBYG zapewnia mieszkańcom swoich osiedli liczne, innowacyjne rozwiązania technologiczne – które wspierają ekologię i pozwalają zmniejszać koszty eksploatacyjne mieszkań. Wszystkie osiedla ROBYG posiadają instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku – czyli oświetlenia między innymi korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku – wykorzystuje naturalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ale nie pochłania zasobów, a dodatkowo zmniejsza koszty eksploatacji budynku, co mieszkańcy odczuwają w portfelu.

Wszystkie mieszkania ROBYG w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House firmy Keemple. Klienci nie muszą ponosić za to rozwiązanie żadnych dodatkowych opłat. Smart House umożliwia zdalne sterowane domową elektroniką, ogrzewaniem, a także systemem bezpieczeństwa. Technologia zapewnia komfort oraz pomaga oszczędzać – dzięki niej można obniżyć rachunki za prąd nawet o 30%. 

Grupa wprowadziła na swoich osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych – infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków. Ponadto wybrane inwestycje będą posiadały miejsca zewnętrzne do ładowania – ogólnodostępne dla mieszkańców. 
Grupa ROBYG od wielu miesięcy pracuje zgodnie z wytycznymi GIS, stosuje środki ochronne dla pracowników i klientów, prowadzi też cykliczne dezynfekcje i ozonowanie wszystkich biur minimum dwa razy w tygodniu. Spółka wprowadziła także systematyczne testy pracowników na budowach i w biurach sprzedaży na obecność przeciwciał wirusa SARS-CoV-2. We wszystkich biurach sprzedaży ROBYG wdrożył innowacyjną technologię dezynfekcji przy pomocy nowoczesnych urządzeń Aura Air firmy Keemple. To najinteligentniejsza na świecie technologia dezynfekowania powietrza, która jednocześnie monitoruje jego jakość w czasie rzeczywistym i chroni przed koronawirusem.

ROBYG to 27.000 sprzedanych lokali i ponad 100.000 zadowolonych klientów.

Najważniejsze dane Grupy ROBYG:

 

2017

2018

2019

2020

2021

Umowy deweloperskie i przedwstępne

 

2500

2200

2738

4308

Kontraktacja netto

3471

2520

2569

2156

4276

Lokale uznane w przychodach

2100

2500

2845

2715

2940

Przychody

738 mln zł

ponad 1 mld zł

ponad 1,12 mld zł

ponad 1,11 mld zł

 

Więcej informacji www.robyg.pl
Robyg