13-04-2022

Grupa ROBYG – sprzedaż w Q1 2022 roku

Grupa ROBYG – sprzedaż w Q1 2022 roku
W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa ROBYG podpisała 638 umów rezerwacyjnych oraz ponad 600 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka rozpoznała w przychodach ok. 280 lokali.

W marcu 2022 TAG Immobilien AG – wiodący inwestor na rynku nieruchomości oraz jedna z największych firm oferująca mieszkania na wynajem w Niemczech, posiadający w swoim portfelu ponad 85 000 lokali na wynajem – sfinalizował transakcję zakupu 100% akcji spółki ROBYG. Tym samym ROBYG w najbliższym czasie uruchomi w swojej ofercie segment PRS – mieszkań na wynajem – jednocześnie kontynuując prowadzoną z sukcesem ofertę sprzedaży lokali w czterech miastach w Polsce: Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej ROBYG SA jest nadal Oscar Kazanelson.

„W pierwszym kwartale 2022 roku mieliśmy wiele wydarzeń w Europie i w Polsce – istotny wpływ na rynek miała wojna na Ukrainie, napływ uchodźców, a także nowe przepisy podatkowe. Sprzedaż 100% udziałów ROBYG przez Bricks na rzecz TAG Immobilien AG – jednej z wiodących firm na rynku mieszkań na wynajem w Niemczech, która została sfinalizowana 31 marca 2022 roku – skłoniła nas do analizy naszego banku ziemi i przeznaczenia jego części na mieszkania na wynajem (PRS). TAG kupił już dwa lata temu firmę Vantage w Polsce, a w 2022 roku planujemy połączyć działalność obu firm – dzięki czemu skonsolidowana grupa stanie się największym deweloperem mieszkaniowym na polskim rynku i wyznaczy nowy standard dla PRS. Naszym celem jest posiadanie 20.000 mieszkań do wynajęcia do końca 2027 roku i równolegle planujemy dalszą sprzedaż mieszkań na poziomie 2500 mieszkań rocznie. Sprzedaż mieszkań w tym kwartale była trudniejsza – wysoki poziom niepewności wynikający z wprowadzenia nowych przepisów podatkowych, wzrostu stóp procentowych i wyższej inflacji, a także nowych regulacji zdolności kredytowej banków doprowadził do presji wśród klientów w zakresie ich możliwości uzyskania finansowania i ich sytuacji finansowej. Wojna między Rosją a Ukrainą i wywołany przez nią kryzys humanitarny oraz uchodźczy również przyczyniły się do niepewności i strachu ludzi. Dodatkowymi wyzwaniami są szybki wzrost kosztów budowy, niedobór materiałów budowlanych, ogólny wzrost cen, niska dostępność gruntów pod budowę w dużych miastach – co prowadzi do niedoboru mieszkań i wzrostu cen. ROBYG podjął natychmiastowe kroki, aby wesprzeć potrzebujących w związku z wojną na Ukrainie – w ramach akcji wolontariatu osobistego oraz wsparcia finansowego dla organizacji pomocowych. Wspólnie z TAG przeznaczyliśmy na pomoc ponad 500 tys. zł” – powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Grupy ROBYG.

W 2021 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,3 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 396,7 mln zł – czyli o 88,3% więcej niż w 2020 roku, a EBIT 490,6 mln zł – wzrost o 82,3% rok do roku. W 2021 roku Grupa ROBYG podpisała ponad 4300 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu – co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do 2020 roku. Spółka zawarła 4276 umów rezerwacyjnych netto i rozpoznała w przychodach ok. 2940 lokali.

ROBYG przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Pod koniec 2021 roku spółka opublikowała Strategię ESG oraz Raport Wpływu, a w drugim kwartale 2022 opublikuje Raport ESG.

Grupa ROBYG systematycznie podwyższa standard mieszkań w swoich inwestycjach i wprowadza nowatorskie, ekologiczne rozwiązania – np. farby elewacyjne i kostka antysmogowa, pochłaniające zanieczyszczenia. Wyjątkowa jakość ROBYG obejmuje ponadstandardową wysokość mieszkań, balkony, loggie lub tarasy w każdym mieszkaniu, drewniane okna, dźwiękoszczelność, wideofony, instalacje światłowodowe, a także lobby z portierem i oświetlenie LED części wspólnych zasilane przez panele fotowoltaiczne. Ponadto na każdym osiedlu ROBYG projektuje obszerne tereny zielone, ogrody deszczowe, place zabaw, siłownie, stacje rowerowe, monitoring wizyjny HD, ławki solarne i ładowarki samochodów elektrycznych. Przygotowane są specjalne tereny spacerowe, a także budki dla ptaków i domki dla owadów. Większość mieszkań jest wyposażona w standardzie w system Smart House firmy Keemple, który pozwala na oszczędności na rachunkach do 50%.

W 2021 roku ROBYG wprowadził na swoich osiedlach ładowarki do samochodów elektrycznych – infrastruktura przyłączy będzie dostępna w garażach w większości budynków. Ponadto wybrane inwestycje posiadają miejsca zewnętrzne do ładowania – ogólnodostępne dla mieszkańców.

ESG, czyli misja troski, odpowiedzialności i wsparcia w ROBYG obejmuje tworzenie wspólnot mieszkańców, ochronę środowiska, stosowanie ekologicznych rozwiązań i oszczędność energii. Dla ROBYG ważna jest też funkcjonalność i bezpieczeństwo osiedli, zrównoważone budownictwo, szkolenia i programy antykorupcyjne, ład korporacyjny oraz obszerny program CSR – wsparcia potrzebujących. Założenia, które przyświecają koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu są trwale wpisane w strategię Grupy ROBYG. Budownictwo mieszkaniowe to wyjątkowy obszar działalności gospodarczej – a jego wpływ na społeczeństwo jest ogromny. Nowo powstałe budynki zmieniają oblicze całych dzielnic, dlatego ROBYG uważa, że realizacja inwestycji to coś więcej niż tylko wzniesienie budynku. Nowe osiedle to element większego organizmu, jakim jest miasto – dlatego projekt musi być idealnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. Kompetentny deweloper – taki jak Grupa ROBYG – rozpoczyna planowanie nowej inwestycji właśnie od analizy jej wpływu na bezpośrednie otoczenie, dzielnicę i samo miasto.
ROBYG podjął decyzję o przejściu przy procesach budowlanych w 100% na energię ze źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2024 roku. Zamierza to osiągnąć uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – a od 2024 roku, tylko i wyłącznie zielonej energii. Taki krok pozwoli na znaczną redukcję śladu węglowego i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. Firma podjęła też oficjalne zobowiązania w zakresie raportowania emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w prowadzonej działalności.

Grupa ROBYG od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Firma podjęła także liczne działania związane z pomocą w obliczu epidemii koronawirusa – aktywnie wspierała potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. Dodatkowo program CSR Grupy obejmuje realizację i nieodpłatne przekazanie projektów infrastruktury publicznej na rzecz dzielnic i miast.

ROBYG to 28.000 sprzedanych lokali i ponad 80.000 zadowolonych klientów.

Najważniejsze dane Grupy ROBYG:

 

2017

2018

2019

2020

2021

Umowy deweloperskie i przedwstępne

 

2500

2200

2738

4308

Kontraktacja netto

3471

2520

2569

2156

4276

Lokale uznane w przychodach

2100

2500

2845

2715

2940

Przychody

738 mln zł

ponad 1 mld zł

ponad 1,12 mld zł

ponad 1,11 mld zł

1,3 mld zł

 

Więcej informacji www.robyg.pl

 

Robyg