12-04-2023

Grupa ROBYG sprzedała około 900 mieszkań w Q1 2023

Grupa ROBYG sprzedała około 900 mieszkań w Q1 2023
Sprzedaż Grupy TAG w Polsce w Q1 2023 wyniosła prawie 1000 lokali

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa TAG Immobilien sprzedała na rynku polskim 814 mieszkań i przekazała klientom ponad 578 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem), W tym okresie Grupa ROBYG podpisała w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 894 umowy rezerwacyjne oraz 736 umów deweloperskich i przedwstępnych, a także przekazała klientom 484 lokale. ROBYG utrzymuje stabilne marże, dysponuje dużym bankiem ziemi, szuka też gruntów w nowych lokalizacjach. Vantage w Q1 2023 sprzedał 78 lokali, przekazał 94 lokali, w wynajmie posiadał 1.395 lokali, a łącznie w ofercie najmu 2.107 lokali.

W 2022 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza 16% wzrost w porównaniu do 2021 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 410,8 mln zł, czyli o 11% więcej niż w 2021 roku. EBIT wyniósł 438,8 mln zł a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 354,2 mln zł. W 2022 roku Grupa ROBYG podpisała w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2144 umowy deweloperskie i przedwstępne. Spółka sfinalizowała w tym okresie 2114 umowy rezerwacyjne i przekazała klientom około 3500 lokali.

W grudniu 2022 roku Grupa ROBYG z sukcesem zakończyła proces budowy książki popytu na obligacje zł. Przydzielono 110.000 obligacji serii PE o łącznej wartości 110 mln zł. Obligacje będą notowane na ASO GPW, a ich wykup przypada na 9.12.2025. Spółka oferowała obligacje w ramach programu emisji obligacji na okaziciela do kwoty 500 mln zł. Jest to już druga seria w ramach programu. To bardzo duży sukces w tak trudnych warunkach na rynku kapitałowym – co dodatkowo potwierdza wysokie zaufanie do Grupy ROBYG.

„Grupa ROBYG jest stabilnym, wiarygodnym deweloperem – realizujemy swoje cele wprowadzając kolejne inwestycje do sprzedaży, a wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami. Utrzymujemy płynną działalność zarówno w zakresie budowy, jak i sprzedaży mieszkań. Zrealizowaliśmy cele sprzedażowe założone na 2022 rok i uzyskaliśmy historycznie rekordowe przychody na poziomie 1,5 mld zł. To potwierdza naszą mocną pozycję na polskim rynku – niezależnie od sytuacji makroekonomicznej czy trendów na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Działamy w ramach silnej Grupy TAG – wraz z Vantage Rent – a naszym celem jest dalszy rozwój i kolejne inwestycje. TAG to profesjonalna grupa na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w Europie, posiadająca w portfelu ponad 86 tysięcy mieszkań na wynajem. Należące do Grupy TAG spółki w Polsce – ROBYG i VANTAGE – rozpoczęły budowę synergii. Tym samym Grupa ROBYG przejęła kompetencje zarządcze i nadzorcze w Vantage, zostałem powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage, a na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh. Niezależnie od połączonego zarządu oraz nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. Grupa ROBYG zarządza generalnym wykonawstwem oraz sprzedażą inwestycji ROBYG i Vantage. Spółka Vantage Rent prowadzi działalność w segmencie PRS i we współpracy z TAG buduje silną pozycję w tym obszarze w Polsce. Obecnie posiada ponad 2 tysiące mieszkań na wynajem, a do końca roku rozbuduje swój portfel do 3 tysięcy. Grupa ROBYG od wielu lat udowadnia jak rzetelnym i wiarygodnym jest podmiotem – realizując wszystkie założenia i utrzymując stabilną pozycję rynkową, mocną pozycję gotówkową oraz niski poziom zadłużenia. Zespół finansowy spółki dba o to, byśmy regularnie pracowali na zaufanie inwestorów, którzy lokują swoje środki w naszych obligacjach”wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Grupy ROBYG.

Wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale 2023 roku są bardzo obiecujące. Widzimy początek pozytywnego trendu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, co powinno zostać wzmocnione dzięki rządowym programom oraz coraz lepszej dostępności kredytów. Obecnie prawie 70% klientów kupuje mieszkania za gotówkę, ale i tak popyt jest znaczący. Dlatego cały czas apelujemy o przyspieszenie procedur administracyjnych, bo to kluczowy czynnik hamujący podaż i rozpoczynanie kolejnych inwestycji. W celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko wdrażamy nowoczesne, proekologiczne rozwiązania, pozwalające dbać o środowisko i obniżać koszty codziennego życia oraz zestaw standardów i wytycznych projektowych dla architektów, projektantów i podwykonawców. Większość naszych osiedli wyposażonych jest w minimum 5 rozwiązań niskoemisyjnych. Dodatkowo większość mieszkań ROBYG zostało wyposażone w system SMART HOUSE by Keemple, który pozwala zdalnie zarządzać urządzeniami w mieszkaniu – a tym samym ograniczać zużycie energii. Działamy też aktywnie na rzecz mikro i elektromobilności przez instalowanie ładowarek dla samochodów elektrycznych oraz ławek solarnych, ale też budowę infrastruktury rowerowej w postaci stojaków rowerowych i stacji napraw rowerów. Wszystkie te rozwiązania pomagają ograniczać ślad węglowy naszych osiedli w fazie operacyjnej – czyli w trakcie użytkowania budynków. Natomiast by ograniczać emisje na etapie powstawania budynku zadeklarowaliśmy przejście w 100% na energię z odnawialnych źródeł w procesach budowlanych do końca 2024 r. Taki krok pozwoli znacząco zredukować ślad węglowy i przyczynić się do ograniczenia emisji CO2” powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu Grupy ROBYG.

W 2022 roku ROBYG i VANTAGE rozpoczęły budowę synergii w ramach Grupy TAG Immobilien, a ROBYG przejął kompetencje nadzorcze i zarządcze w Vantage. Na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh – od 15 lat wiceprezes ROBYG. Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG od ponad 20 lat, przejął dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage. Niezależnie od połączonego zarządu oraz nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. Grupa ROBYG buduje i sprzedaje mieszkania, a także zarządza generalnym wykonawstwem oraz sprzedażą inwestycji Vantage. Spółka Vantage Rent prowadzi działalność w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

Łącznie Grupa TAG Immobilien na rynku polskim w 2022 roku sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem), w tym Vantage sprzedał 275 lokali oraz przekazał 309 lokali nabywcom. Jednocześnie do eksploatacji wprowadzono blisko 800 lokali z przeznaczeniem na najem.  Oferta Vantage Rent na koniec roku obejmowała 1 153 lokale na wynajem, z czego 740 było już wynajętych. Aż 408 lokali z 413 pozostających do wynajęcia zostało oddanych w grudniu 2022 roku. Spółka zakłada, że dojście do pełnego poziomu najmu (tj. około 97-98%) zajmie około 2 miesięcy. Portfel mieszkań na wynajem będzie systematycznie powiększany, już na koniec I kwartału 2023 wyniesie prawie 2 300 lokali, a na koniec 2024 ponad 3 300.

„Nadchodzące Święta Wielkanocne to czas zadumy i spokoju. To dni, które wszyscy możemy spędzić w gronie rodziny i przyjaciół, odnajdując radość ze wspólnych chwil. Takich właśnie szczęśliwych Świąt Wielkanocnych życzę w imieniu całego Zarządu Grupy ROBYG. Dziękuję naszym pracownikom, partnerom i współpracownikom za codzienne zaangażowanie i budowanie wartości w naszej firmie. To właśnie ich wkład jest nas najważniejszy. Niech czas Wielkanocny utrzyma marzenia w mocy, by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nigdy nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości. Niech te piękne dni wypełnią Wasze serca nadzieją i dodadzą sił, aby spełniały się cele i marzenia!” – życzy Oscar Kazanelson.

Grupa ROBYG od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Firma podjęła także liczne działania związane z pomocą w obliczu epidemii koronawirusa – aktywnie wspierała potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. Dodatkowo program CSR Grupy obejmuje realizację i nieodpłatne przekazanie projektów infrastruktury publicznej na rzecz dzielnic i miast.

ROBYG to ponad 30.000 sprzedanych lokali i ponad 90.000 zadowolonych klientów.

Najważniejsze dane Grupy ROBYG:

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Umowy deweloperskie i przedwstępne

 

2500

2200

2738

4308

2144

Kontraktacja netto

3471

2520

2569

2156

4276

2114

Lokale uznane w przychodach

2100

2500

2845

2715

2940

3500

Przychody

738 mln zł

ponad 1 mld zł

ponad 1,12 mld zł

ponad 1,11 mld zł

1,3 mld zł

1,5 mld zł

 

Więcej informacji www.robyg.pl

Robyg