18-03-2020

J.W. Construction podsumowuje 2019 rok

J.W. Construction podsumowuje 2019 rok
W 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 605,3 mln zł, co oznacza wzrost o 50 proc. w porównaniu do roku ubiegłego i wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 147,1 mln zł (wzrost o 98 proc.), a zysk netto na poziomie 63,4 mln zł, wobec 16,5 mln zł w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 283 proc. Marża brutto ze sprzedaży oscyluje wokół poziomu 25 proc.

Wyniki Spółki komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A:
 
Wynik finansowy jest odzwierciedleniem liczby przekazanych lokali (1.485 sztuk), głównie na Bliskiej Woli w Warszawie (ponad 1059 lokali) i Zielonej Dolinie na warszawskiej Białołęce (328 lokali). 

W trakcie przygotowania jest kolejnych 20 inwestycji. W najbliższych okresach Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży ponad 5200 lokali, o powierzchni ponad 413 tys. m kw. (w tym powierzchnia magazynowa i komercyjna na ponad 161 tys. m kw.). Razem z aktualną ofertą oznacza to pulę ponad 6500 lokali, a więc Grupa posiada wypełniony portfel na ponad 4 lata.

Planowane inwestycje zlokalizowane są głównie w Warszawie i okolicach oraz w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku i Chorzowie. Większość projektów Spółka rozpocznie w tym roku. Również na rok 2020 zaplanowane jest zakończenie prestiżowej komercyjno-mieszkaniowej inwestycji w Centrum Szczecina – Hanza Tower.

Spółka systematycznie powiększa bank ziemi. Wartość zakupionych gruntów w ostatnich dwóch latach znacznie przekroczyła już 200 mln zł, co pozwala na budowę 5200 lokali. W przygotowaniu są kolejne zakupy w interesujących lokalizacjach.

Spółka działała w 2019 roku w korzystnym otoczeniu rynkowym. Utrzymujące się od dłuższego czasu niskie stopy procentowe przyczyniały się do dynamicznego wzrostu akcji kredytowej, a rekordowo niskie bezrobocie i rosnąca zamożność społeczeństwa umacniała wysoką skłonność do inwestycji, m. in. w mieszkania i lokale użytkowe.

Z najnowszych danych, opublikowanych przez GUS, wynika, że deweloperzy przekazali do eksploatacji 130,9 tys. mieszkań, tj. o 16,6 proc. więcej niż w 2018 roku. Na wyższym niż w roku 2018 poziomie kształtowały się średnie ceny; według Expandera ofertowe ceny mieszkań wzrosły w dwucyfrowym tempie w 14 z 16 największych polskich miast.

 

J W Construction