03-06-2019

J.W. Construction podsumowuje I kwartał 2019 roku

J.W. Construction podsumowuje I kwartał 2019 roku
W I kwartale Spółka osiągnęła przychody w wysokości 101,3 mln zł. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 25,7 mln zł, a zysk netto zamknął się kwotą 6,8 mln zł. Marża brutto, w ujęciu kwartalnym, utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 25 proc.

Grupa Kapitałowa JWC sprzedała w omawianym okresie 280 lokali, z czego najwięcej na Bliskiej Woli w Warszawie (etap „D”), flagowej inwestycji gdzie docelowo realizowanych jest prawie 1500 lokali.
 
- Pierwszy kwartał 2019 roku upłynął pod znakiem stabilnych wyników sprzedaży nowych lokali, dynamicznego wzrostu przychodów płynących z przekazania lokali użytkownikom (co zaowocowało ponad dwukrotnym wzrostem przychodów i ośmiokrotnym wzrostem zysku netto), dywersyfikacji przychodów poprzez wzmacnianie znaczenia działalności hotelowej i aparthotelowej oraz zwiększania banku ziemi – mówi Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.
 
W I kwartale 2019 roku Spółka realizowała budowę 11 inwestycji na 3642 lokale. W przygotowaniu do uruchomienia jest kolejne 21 inwestycji, łącznie na 5375 lokali, które wraz z aktualną ofertą zapewnią sprzedaż na najbliższe 4 lata. W najbliższym okresie planowane jest rozpoczęcie inwestycji m.in. w Pruszkowie, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi.
 
W omawianym okresie Grupa poszerzyła swój bank gruntów poprzez zakup nieruchomości o łącznej wartości 26 mln zł. Łącznie w ciągu ostatnich 24 miesięcy zakupiliśmy grunty w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie o wartości ok. 200 mln zł.
 
- Mając na uwadze, że w I kwartale br., w największych aglomeracjach miejskich lokale zdrożały średnio o ok. 9 proc. r/r, co oznacza utrzymanie silnego tempa wzrostu, nie ma istotnych czynników, które mogłyby spowodować korektę cen nieruchomości w najbliższym czasie. Z uwagi na niskie stopy procentowe, które mają utrzymać się nawet do 2022 roku, poprawiającą się kondycję gospodarstw domowych i pozytywne zjawiska na rynku pracy, a zarazem rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków, oczekujemy, że sytuacja na rynku w kolejnych kwartałach pozostanie stabilna – kończy Małgorzata Szwarc – Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

 

J W Construction