01-06-2020

J.W. Construction podsumowuje I kwartał 2020

J.W. Construction podsumowuje I kwartał 2020
Po pierwszym kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 45,6 mln zł, wobec 101,3 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku, co oznacza spadek o 55 proc.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 11,6 mln zł, wobec 25,7 mln zł rok wcześniej (spadek również o 55 proc.). Taki  spadek przychodów i zysku brutto spowodował, że Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 4,5 mln zł (wobec zysku netto na poziomie 6,8 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku).

W ujęciu jednostkowym Spółka osiągnęła zysk netto równy 2,7 mln zł. Powyższe wyniki spowodowane są przekazaniem małej liczby lokali wynikającym z harmonogramu realizacji inwestycji. Marża brutto niezmiennie utrzymuje się  na tym samym poziomie 25 proc. 
 
Wyniki Spółki komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction S.A.:
 
Pandemia wirusa COVID-19 miała wpływ na działalność deweloperską, może nie tak dużą, jak na inne branże, niemniej jednak znacząco wpłynęła na wiele procesów przebiegających w Grupie.
W obszarze realizacji prowadzonych inwestycji Spółka nie odnotowała znaczących opóźnień i istotnego spadku tempa prac jednak w zakresie sprzedaży odnotowano znaczny spadek. W marcu, w stosunku do lutego Spółka odnotowała spadek liczby zawieranych nowych umów o ok. 45 proc., co – w naszej ocenie – spowodowane jest wyłącznie epidemią COVID-19. Nie odnotowaliśmy natomiast, co dobrze rokuje na przyszłość, rezygnacji z zawartych umów.

Spółka odnotowała również wpływ pandemii na działanie organów administracji publicznej. Wydawanie decyzji, zaświadczeń, postanowień w procesach administracyjnych zostało istotnie utrudnione przez brak możliwości bezpośredniego kontaktu w urzędzie, co spowodowało nawet dwu-, trzykrotne wydłużenie czasu niezbędnego do uzyskania danego dokumentu, w stosunku do normalnych procedur.

W okresie pandemii posiadane przez Spółkę hotele były zamknięte, a pracownicy w większości przebywali na postojowym, dzięki czemu Spółka skorzystała z programów tarczy antykryzysowej. Od czerwca planowane jest wznowienie działalności w tym obszarze.

Pomimo trudnej i niepewnej sytuacji Spółka posiada duży potencjał związany z możliwością rozpoznawania wyników ponieważ dysponuje ponad 2 tys. lokali sprzedanych, ale nieprzekazanych, które zostaną rozpoznane w przyszłych okresach rozliczeniowych. Ponadto w sytuacji odmrażania procesów gospodarczych Spółka na bazie posiadanego banku ziemi, może w krótkim czasie uruchomić budowy na ponad 5 tysięcy lokali oraz obiektów magazynowo-komercyjnych o łącznej powierzchni ponad 400 tysięcy metrów kwadratowych.

 

JW Construction