11-03-2022

Kuryłowicz & Associates zaprojektują inwestycję Matexi Polska

Kuryłowicz & Associates zaprojektują inwestycję Matexi Polska
Matexi Polska wybrała biuro architektoniczne Kuryłowicz & Associates na projektanta wielofunkcyjnej inwestycji przy ulicy Komitetu Obrońców Robotników w Warszawie, położonej w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Wirażowej, w niewielkiej odległości od Lotniska Chopina.

Pierwszym etapem inwestycji jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego – zaprojektowany budynek przewidziany jest jako pierwszy z zespołu budynków o wielu funkcjach: mieszkaniowej, usługowej i hotelowej.

Projektowany budynek będzie zlokalizowany frontową elewacją wzdłuż ulicy Komitetu Obrońców Robotników tworząc miejską pierzeję tej ulicy. W parterze budynku znajdą się lokale usługowe, a w jego narożniku i od strony wschodniej – dwie przestrzenie usługowe, z których druga utworzy w przyszłości pasaż usługowo-rekreacyjny łączący kolejne, planowane etapy inwestycji.

Projekt budynku nawiązywać będzie do charakteru zabudowy pobliskich warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Lekkości budynkowi przyda jego podział na sekcje. Dodatkowo, najwyższe kondygnacje zostaną zaprojektowane w odmiennym charakterze, jako lekkie nadbudówki. Kameralna przestrzeń wewnętrznego dziedzińca będzie stanowić zieloną strefę spotkań i wypoczynku dla mieszkańców. 

„Zakup tak dużej i atrakcyjnie położonej działki w Warszawie to wynik kilkumiesięcznej pracy dedykowanego temu projektowi zespołu Matexi Polska. Przy transakcji doradcą prawnym Matexi była Kancelaria Cherka i Partnerzy. Konsekwencją i kolejną odsłoną tych działań jest nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowego projektu całego zespołu urbanistycznego oraz projektu architektonicznego pierwszego etapu inwestycji z renomowaną pracownią Kuryłowicz & Associates. 

Jestem przekonany, że przemyślana i niebanalna koncepcja architektoniczna, stawiająca na nowoczesne rozwiązania ekologiczne i techniczne oraz stworzenie przyjaznej atmosfery sąsiedzkiej, zostanie doceniona przez przyszłych mieszkańców inwestycji oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia i rozwoju tej części Warszawy”. – powiedział Hubert Piziorski, Development & Acquisition Manager w Matexi Polska.

 

Matexi Polska