02-04-2019

Lokum Deweloper podsumował I kwartał 2019 roku

Lokum Deweloper podsumował I kwartał 2019 roku
Grupa Lokum Deweloper, oferująca mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, podpisała w I kwartale br. 89 umów deweloperskich i przedwstępnych (spadek o 71 proc. r/r). Niskie wyniki sprzedażowe są efektem skromnej oferty Grupy, spowodowanej opóźnieniami w otrzymywaniu decyzji administracyjnych

Grupa Lokum Deweloper podpisała w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku 89 umów deweloperskich i przedwstępnych notując spadek o 71 proc. wobec 304 umów w I kwartale 2018 roku. Jednocześnie na koniec kwartału Spółki z Grupy miały zawarte 173 umowy rezerwacyjne, o 4 proc. mniej względem analogicznego okresu w 2018 roku. 

W wyniku I kwartału 2019 roku rozpoznanych zostało 167 lokali, 155 lokali z inwestycji zrealizowanych we Wrocławiu (głównie Lokum Victoria i Lokum Vena) oraz 12 lokali z inwestycji Lokum Vista i Lokum Siesta w Krakowie. – Niższy poziom sprzedaży w I kwartale to efekt mocno uszczuplonej oferty mieszkań i małej liczby lokali w realizacji. Spółka doświadcza znaczących opóźnień w otrzymywaniu decyzji administracyjnych, głównie decyzji środowiskowych, decyzji 
o warunkach zabudowy czy pozwoleń na budowę. W rezultacie nastąpiło spowolnienie w uruchamianiu nowych projektów – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

– Jest to dla nas najsłabszy kwartał od kilku lat, jednakże z punktu widzenia sprzedaży, jak też rozpoznań w wyniku, nie był kluczowy dla realizacji całorocznych planów. Ważna będzie dla nas druga połowa roku, w której spodziewamy się uzyskania procesowanych obecnie pozwoleń na budowę: nowej inwestycji we Wrocławiu – Lokum Porto oraz kolejnego etapu inwestycji Lokum Siesta w Krakowie. Co za tym idzie wzrosty sprzedaży będziemy notować w III i IV kwartale roku – dodaje Bartosz Kuźniar.

Cel sprzedażowy na 2019 rok Grupa Lokum Deweloper określiła na 800 lokali. Zarówno sprzedaż jak i realizacja inwestycji przewidzianych do rozpoznania na ten rok odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ofercie Spółka ma aktualnie 477 lokali, a w realizacji 945 lokali we wrocławskich inwestycjach. 

Na koniec kwartału Spółka zrealizowała potencjał rozpoznań na 2019 rok w 83 proc. (744 lokale z 892). Zgodnie z planem realizacji inwestycji najwięcej lokali zostanie przekazanych w II i IV kwartale br. Będą to głównie I etap osiedla Lokum Vena oraz etapy VIII i IX osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu. 

W lutym Grupa wprowadziła do sprzedaży inwestycję Lokum Villa Nova na wrocławskich Kowalach. Budowa osiedla już się rozpoczęła. 

Lokum Deweloper