18-05-2021

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2021

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2021
W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 13,0 mln zł przychodów i 3,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 4,1 mln zł. W wyniku zostało rozpoznanych 20 lokali

W pierwszym kwartale br. Grupa Lokum Deweloper wypracowała 13,0 mln zł przychodu wobec 97,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 3,3 mln zł, marża brutto – 25,5% (wobec 35,1% rok wcześniej). Po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. odnotowano stratę netto w wysokości 4,1 mln zł. Wynik finansowy jest pochodną poziomu przekazań, zgodnego z harmonogramem realizacji inwestycji. Do końca marca Grupa rozpoznała 20 lokali, wobec 253 w roku ubiegłym. Umowami deweloperskimi i przedwstępnymi zostało objętych 139 mieszkań,  na koniec kwartału Grupa miała także zawartych 148 umów rezerwacyjnych. 

– W I kwartale rozpoznaliśmy 20 lokali z inwestycji zakończonych głównie w 2020 roku, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych za ten okres. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji na ten rok większość przekazań zaplanowana jest na II i IV kwartał – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. – Niedawno zakończyliśmy budowę dwóch etapów krakowskich inwestycji Lokum Vista oraz Lokum Siesta i obecnie czekamy na otrzymanie pozwoleń na ich użytkowanie. Mieszkania z tych zrealizowanych projektów będziemy rozpoznawać w wynikach kolejnych kwartałów 2021 roku – dodaje prezes Kuźniar.

Grupa Lokum Deweloper w I kwartale 2021 r. rozpoczęła budowę 2 projektów obejmujących w sumie 230 lokali: I etapu Lokum Verde na Zakrzowie we Wrocławiu ze 107 lokalami oraz etapu IIIa osiedla Lokum Vista na Podgórzu Duchackim w Krakowie ze 123 lokalami. W tym czasie uzupełniono także ofertę łącznie o 260 mieszkań z II etapu inwestycji Lokum Verde i wspomnianego etapu IIIa osiedla Lokum Vista. Na koniec kwartału w ofercie znajdowało się 959 lokali (wobec 700 lokali w analogicznym okresie poprzedniego roku), a w budowie 1579 lokali (wobec 1000 lokali w I kw. 2020 r.). Bank ziemi Grupy Lokum Deweloper o powierzchni w sumie około 51 ha pozwala na realizację ponad 11 tys. lokali.

– W pierwszym kwartale tego roku uzupełniliśmy ofertę, rozpoczęliśmy kolejne budowy, a w przygotowaniu mamy nowe projekty we Wrocławiu i w Krakowie. Dążymy do stałego rozwoju Grupy oraz utrzymywania atrakcyjnego i zróżnicowanego asortymentu mieszkań, który pozwoli osiągać satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe i finansowe – mówi prezes Kuźniar.

5 marca 2021 r. Spółka Lokum Deweloper wyemitowała obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, w celu spłaty zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji serii E. Ich przedterminowy wykup sfinalizowany został na koniec marca br. W obrocie na rynku giełdowym znajdują się także obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł oraz obligacje serii G o wartości 35 mln zł.

 

Lokum Deweloper