15-12-2016

Matexi podsumowuje drugą edycje Programu Deweloper Szans

Matexi podsumowuje drugą edycje Programu Deweloper Szans
Razem budujemy przyszłość dla dzieci - kwotę 31 400 zł deweloper przekazał partnerom

W ramach drugiej edycji programu Matexi Polska przekaże partnerom społecznym kwotę 31400 złotych, kwota ta odpowiada liczbie wskazań zawartych w ankietach wypełnionych przez klientów odbierających mieszkania w inwestycjach „Kolska od Nowa”, „Księżycowa 60” oraz „Staffa 9” przemnożonych przez umowną kwotę 150 zł przekazaną za każde wskazanie w ankiecie.

W 2016 roku partnerami projektu byli: Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” z celem szczegółowym – wsparcie funkcjonowania Kliniki Budzik (kwota zebranych środków 9150 zł), Fundacja Nasze Dzieci działająca przy Centrum Zdrowia Dziecka (14 700 zł) oraz Stowarzyszenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka z celem szczegółowym – Dofinansowanie wyjazdów zimowych dla podopiecznych placówki(zebrana kwota 8550zł).

Równolegle z realizacją programu Matexi Polska kontynuuje także stałą współpracę Warszawskim Domem Dziecka im. Janusza Korczaka w jej ramach deweloper cykliczne współorganizuje warsztaty plastyczne  i spotkania świąteczne dla dzieci, wspólnie przygotowując m.in. Bożonarodzeniowe kartki dla klientów Matexi Polska.

Matexi Polska