16-02-2022

Matexi Polska z kolejnym udanym programem emisji obligacji

Matexi Polska z kolejnym udanym programem emisji obligacji
Program emisji obligacji do wysokości 100 mln PLN to kontynuacja współpracy Matexi Polska i TFI PZU S.A.

Matexi Polska Holding & Finance sp. z o.o. informuje, że w dniu 23 grudnia wyemitowała obligacje serii A o wartości 50 mln PLN, spółka potwierdziła także, iż całość emisji została objęta przez jednego obligatariusza tj. TFI PZU S.A. Cały program przewiduje emisje do łącznej wysokości 100 mln PLN, a pozyskany w ten sposób kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój projektów deweloperskich, w tym w szczególności rozbudowę banku ziemi i stymulację dalszego dynamicznego rozwoju firmy w Polsce. Dokonana emisja jest kontynuacją dobrej współpracy z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zapoczątkowanej w 2020 roku przy emisji obligacji o wartości 75 mln PLN, również w całości objętej przez podmiot z grupy PZU. Doradcą prawnym w zakresie przeprowadzonej emisji od strony obligatariusza była kancelaria White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k., natomiast doradcą prawnym emitenta była kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k..

Za przeprowadzenie emisji po stronie Matexi odpowiedzialna była Zofia Szymońska, Dyrektorka Finansowa Matexi Polska. Warto dodać, że opisana wyżej emisja obligacji to jej kolejny sukces w ostatnich tygodniach. W październiku 2021 była odpowiedzialna także za proces pozyskania finansowania o wartości 75 mln PLN, przeprowadzony we współpracy z grupą BNP Paribas. 

                                                                                                  
 

Matexi Polska