20-01-2023

Oscar Kazanelson Przewodniczącym Rady Nadzorczej VANTAGE Development

Oscar Kazanelson Przewodniczącym Rady Nadzorczej VANTAGE Development
Oscar Kazanelson – obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG – został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage Development. Jest to związane z decyzją o budowie synergii w ramach Grupy TAG Immobilien. Niezależnie od połączonego nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. Grupa ROBYG buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji ROBYG oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

„Rok 2023 będzie z pewnością wymagający dla całej gospodarki, także w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Dlatego stawiamy na budowę synergii w ramach dużej, silnej Grupy TAG Immobilien. Dzięki temu mamy mocną pozycję, duży bank ziemi, komplementarne działalności i możemy ze spokojem przygotować się na trudniejszy czas w gospodarce. Niezależnie od tego mamy nadzieję, że zarówno rządzący, jak i sektor finansowy skupią się na budowaniu dostępności finansowania dla Polaków. Bo popyt na mieszkania w Polsce jest bardzo duży – a główną blokadą jest właśnie możliwość zaciągnięcia kredytu. Grupa ROBYG i Vantage Development mają ogromne doświadczenie i doskonałe wskaźniki finansowe – to zapewni nam płynność działalności i możliwość wprowadzania nowych inwestycji w tym roku” – podkreśla Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Vantage Development i Grupy ROBYG.

Łącznie Grupa TAG Immobilien na rynku polskim w 2022 roku sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem), w tym Vantage Development sprzedał 275 lokali oraz przekazał 309 lokali nabywcom. Jednocześnie do eksploatacji wprowadzono blisko 800 lokali z przeznaczeniem na najem.  Oferta Vantage Rent na koniec roku obejmowała 1 153 lokale na wynajem, z czego 740 było już wynajętych. Aż 408 lokali z 413 pozostających do wynajęcia zostało oddanych w grudniu 2022 roku. Spółka zakłada, że dojście do pełnego poziomu najmu (tj. około 97-98%) zajmie około 2 miesięcy. Portfel mieszkań na wynajem będzie systematycznie powiększany, już na koniec I kwartału 2023 wyniesie prawie 2 300 lokali, a na koniec 2024 ponad 3 300.

Więcej informacji https://vantage-sa.pl/

Robyg