13-11-2019

Ponad 13 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2019

Ponad 13 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2019
Łączne przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2019 r. sięgnęły 179 mln zł, w tym 172,5 mln zł z tytułu przekazania klientom 349 lokali w projektach mieszkaniowych objętych pełną konsolidacją

Od początku stycznia do końca września br. Spółka przekazała ponadto 185 lokali o łącznej wartości 82,2 mln zł w projektach City Link I i II realizowanych w ramach joint venture. Przypadający na Ronson Development zysk z joint venture wyniósł 9 mln zł.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Ronson Development za trzy kwartały 2019 r. wyniósł 13,2 mln zł.

Średnia marża brutto na sprzedaży lokali, które zostały przekazane klientom i rozpoznane w przychodach w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., wyniosła 17,6 proc. wobec 16,6 proc. w analogicznym okresie 2018 r. Średnia marża brutto na projektach City Link I i II, w których Ronson Development ma 50 proc. udziałów, sięgnęła 25,1 proc.

– W czwartym kwartale br. planujemy zakończyć budowę projektu City Link III, gdzie oczekiwana marża brutto jest nawet wyższa niż we wcześniejszych dwóch etapach tej inwestycji. Co ważne, City Link III jest w 100 proc. własnością Ronson Development, a więc przychody i zyski z tego projektu będą w całości rozpoznane w naszym rachunku zysków i strat. Zakładamy, że pierwszą pulę lokali przekażemy nabywcom jeszcze przed końcem tego roku. Łącznie w ramach City Link III powstaje 368 lokali, z czego do końca września tego roku sprzedane były już 343 lokale, a łączna wartość zawartych umów sięgnęła 169 mln zł – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

– W czwartym kwartale planujemy także ukończyć IV etap projektu Panoramika w Szczecinie, obejmujący 111 lokali. Przed końcem trzeciego kwartału sprzedaliśmy 90 z nich o łącznej wartości prawie 23 mln zł. Zakładamy, że część z tych lokali zostanie przekazana klientom i rozpoznana w przychodach jeszcze w tym roku – dodał Rami Geris.
Największy udział w przychodach i zyskach Ronson Development za pierwsze trzy kwartały tego roku miały dwa warszawskie projekty: Miasto Moje na Białołęce (łącznie 151 lokali przekazanych klientom) i Nova Królikarnia na Mokotowie (77 przekazanych lokali), a także wrocławska Vitalia (84 przekazane lokale).

Łącznie od stycznia do września br. Ronson Development przekazał nabywcom 534 lokale (uwzględniając 185 lokali w City Link I i II). Plan na cały 2019 rok zakłada wydanie kluczy do około 700 lokali. 
– W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku rozpoczęliśmy budowę i sprzedaż trzech nowych projektów i czterech kolejnych etapów już realizowanych inwestycji, obejmujących łącznie 824 lokale. Do końca tego roku zamierzamy uruchomić jeszcze cztery projekty / etapy z łącznie 281 lokalami. Razem w ciągu jednego roku rozpoczniemy zatem budowę ponad 1100 lokali, co jest rekordową wielkością w historii Ronson Development – podkreślił Boaz Haim, członek zarządu Ronson Development, który 1 grudnia zastąpi na stanowisku prezesa ustępującego Nira Netzera.

– Jednocześnie, w całym 2019 r. planujemy zakończyć budowę projektów o podobnej skali, tj. obejmujących ponad 1100 lokali, co również będzie rekordowym wynikiem dla Ronsona – dodał Boaz Haim.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku Spółka zakontraktowała sprzedaż 505 lokali, a ponadto 88 lokali na koniec września objętych było umowami rezerwacyjnymi. Większość z nich została już skonwertowana na umowy deweloperskie w październiku br. 
– Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować zaprezentowany na początku roku plan zakładający sprzedaż w całym roku około 800 lokali – powiedział Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.
– Na koniec września br. nasza oferta sprzedaży obejmowała 881 lokali. W ostatnich tygodniach istotnie ją wzbogaciliśmy, uruchamiając przedsprzedaż 176 lokali w ramach czwartego etapu naszej bestsellerowej inwestycji Miasto Moje na Białołęce. Niebawem wystartujemy również z zupełnie nowym projektem na rynku szczecińskim – Nowe Warzymice (wcześniej funkcjonującym pod nazwą Chopin), gdzie w ramach pierwszego etapu planujemy budowę 54 lokali.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i szybkie tempo sprzedaży w pierwszym etapie naszego najnowszego projektu w Warszawie – Ursus Centralny – niewykluczone, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy przedsprzedaż drugiego etapu tej inwestycji – zapowiedział Andrzej Gutowski.

Ronson Development