08-12-2022

Raport zrównoważonego rozwoju za 2021 r. Grupy Develia

Raport zrównoważonego rozwoju za 2021 r. Grupy Develia
Grupa Develia opublikowała pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju za 2021 r., w którym podsumowała zrealizowane działania w poszczególnych obszarach ESG (ang. Environmental, Social, Governance).

- Zrównoważony rozwój staje się dziś podstawowym wyznacznikiem odpowiedzialnego podejścia do biznesu przez firmy, które chcą pozostać konkurencyjne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jednocześnie, jako deweloper, który buduje osiedla mieszkaniowe i obiekty komercyjne w największych miastach w Polsce, mamy wpływ i czujemy się współodpowiedzialni za przestrzeń, którą tworzymy, jak również za tych, którzy z niej korzystają. Każdego dnia staramy się podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące obszarów ESG, a działania, które prowadziliśmy w 2021 roku w poszczególnych obszarach, podsumowaliśmy w niniejszym raporcie. To dopiero początek naszej drogi ku pełnemu włączeniu czynników ESG w strategiczne zarządzanie organizacją, a nasze ambicje sięgają znacznie dalej. Wkroczyliśmy na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i z roku na rok będziemy doskonalić każdy obszar naszej działalności, utrzymując wzrost wartości zarówno w wymiarze finansowym, jak i pozafinansowym – powiedział Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Zachęcam do zapoznania się z raportem zrównoważonego rozwoju Develii za 2021 r, który jest dostępny pod linkiem.

Develia