08-04-2021

Robyg z JLL

Robyg z JLL
ROBYG i Goldman Sachs wspólnie dla zrównoważonego rozwoju

Grupa Robyg zawarła z jedną z wiodących firm na świecie – JLL – umowę o współpracy w zakresie opracowania kompleksowej strategii ESG. Współpraca obejmie wyznaczenie strategicznych kierunków zrównoważonej działalności, a także usystematyzowanie dotychczasowych działań. Jest to element działań na rzecz społeczeństwa oraz  środowiska realizowanych wspólnie z Goldman Sachs – właścicielem Robyg. Spółka przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Już dzisiaj wiele ze stosowanych przez  Robyg rozwiązań w budownictwie oraz podejmowane inicjatywy społeczne i pracownicze wskazują na zaangażowanie firmy w filozofię zrównoważonego rozwoju. Współpraca z JLL ma zapewnić dalszy rozwój w tym obszarze. 

- Dziś zrównoważony rozwój – a wraz z nim ESG – jest coraz bardziej istotnym elementem działania firm na świecie. W Robyg bardzo dużo uwagi  poświęcamy ekologii, społecznemu zaangażowaniu oraz ładowi korporacyjnemu. Jesteśmy pewni że współpraca z JLL – jednym ze światowych liderów w zakresie dostarczania firmom strategii i rozwiązań z zakresu równoważnego rozwoju – zaowocuje udaną strategią z korzyścią dla ludzi i otoczenia. Wszyscy dziś musimy myśleć o przyszłości – budownictwo to dla nas część procesu powstawania nowego społeczeństwa, na który składa się wznoszenie budynków, tworzenie infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrzeni do rekreacji, integracji i relaksu. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu – uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych – dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi będących dla siebie kimś więcej, niż tylko sąsiadami Dlatego tak ważne dla nas jest zrównoważone budownictwo dla kolejnych pokoleń. Powinniśmy okazywać troskę, odpowiedzialność i wsparcie. Nie patrzymy na naszą działalność tylko przez pryzmat budowania jak najlepszych, nowoczesnych i bezpiecznych budynków. Naszą misją jest tworzenie przyjaznego, zintegrowanego ze społecznością otoczenia, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, wsparcie lokalnych społeczności – także przez współpracę z lokalnymi firmami czy działalność charytatywną oraz troska o naszych pracowników, ich bezpieczeństwo w pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków i miejsca do rozwoju. Biznes nie może skupiać się jedynie na zyskach – ale na bezpieczeństwie, dbałości o otaczających nas ludzi oraz ochronie zasobów naturalnych. JLL pomoże nam usystematyzować nasze działania i przygotowac spójną strategię opartą na dotychczasowych osiągnięciach – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Grupy Robyg. 

- Partnerstwo z Robyg przy innowacyjnym na polskim rynku projekcie jest zgodne z naszą globalną strategią aktywnego wspierania wizji zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości. Najważniejszym elementem tych działań jest strategiczne doradztwo na rzecz klientów JLL, które opieramy o doświadczenia i wiedzę zebraną w krajach na całym świecie. W przypadku projektu realizowanego wraz z Robyg będziemy ściśle współpracowali z centrum kompetencyjnym JLL w Wielkiej Brytanii oraz naszym warszawskim centrum doradczo-analitycznym, świadczącym usługi dla klientów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jestem przekonany, że doświadczenia zebrane podczas wspólnej pracy z Robyg będą stanowiły przykład dla innych organizacji w Polsce i regionie CEE, w zakresie opracowywania wszechstronnych programów ESG, które stają się kluczowe w długofalowych strategiach wielu inwestorów - komentuje Mateusz Bonca, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.

Firma doradcza JLL ma bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju. Do tej pory eksperci JLL współpracowali w tym zakresie z ponad 500 klientami między innymi zmniejszając emisyjność 90 000 nieruchomości w 50 krajach, ale też pomagając lepiej wpisać projektowane rozwiązania w szersze potrzeby wielu grup interesariuszy. Firma podpisała w ubiegłym roku zobowiązanie World Green Building Council, w którym zadeklarowała osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto we wszystkich zajmowanych przez firmę budynkach do 2030 roku. JLL rekomenduje i wspiera przyjęcie tego podejścia wśród swoich klientów i dostawców.

 

Robyg