28-11-2022

Ruszyły zapisy na obligacje Develii

Ruszyły zapisy na obligacje Develii
W poniedziałek, 28 listopada, rozpoczęły się zapisy w ofercie publicznej obligacji Develii. Deweloper proponuje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł, których oprocento-wanie zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Funkcję organizatora konsorcjum pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy można składać również w Domu Maklerskim BDM, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, IPO-PEMA Securities, Noble Securities oraz Domu Maklerskim Banku BPS.

Zapisy na obligacje będą przyjmowane do piątku, 9 grudnia, przydział planowany jest 20 grudnia, a debiut na rynku Catalyst 23 grudnia 2022 r.

Emisja do 20 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda stanowi pierwszy etap realizacji programu publicznych emisji ustanowionego w lipcu 2022 r. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 26 października 2022 r. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące, a wykup nastąpi 20 grudnia 2025 r. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji znajdujących się na stronie Develii.

Develia w okresie od 2012 r. wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej wartości 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.

Develia