21-04-2023

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację J.W. Construction

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację J.W. Construction
Gdy stołeczny ratusz odmówił spółce J.W. Construction, wbrew ustaleniom, obowiązującemu prawu oraz wcześniejszej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wydania decyzji stwierdzającej samodzielność 157 lokali w inwestycji Bliska Wola Tower w Warszawie, tym samym uniemożliwiając nabywcom podpisanie aktów notarialnych i stanie się pełnoprawnymi właścicielami lokali, za które już zapłacili, sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego po raz drugi. W wydanym 12 kwietnia br. postanowieniu Kolegium po raz kolejny dowodzi, iż stanowisko miasta jest nieprawidłowe i nie ma podstaw prawnych.

Jak wynika z postanowienia SKO, ratusz nie wykazał, że wydane zaświadczenie o samodzielności lokali niemieszkalnych byłoby sprzeczne z udzielonym już pozwoleniem na użytkowanie, oraz potwierdził rację dewelopera, że nie ma przesłanek do tego by zaszeregować budynek przy ul. Kasprzaka 29 jako obiekt hotelarski. Z dokumentów wynika, że organ nadzoru budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, biurami, częścią hotelową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, a ustalenie czy obiekt inny niż hotelarski spełnia wymagania obiektu hotelarskiego nie należy do właściwości organu wydającego zaświadczenie o samodzielności lokali. SKO podważył tym samym legalność działań podejmowanych przez ratusz, zwracając uwagę, iż organy władzy publicznej mają nakaz działania jedynie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. W ocenie Kolegium skarżone postanowienie ratusza „zostało wydane z naruszeniem ustawy o własności lokali”. Tym samym SKO po raz kolejny przyznało rację J.W. Construction.

Spółka liczy na to, że tym razem Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego stanie na wysokości zadania i podejmie racjonalne decyzje. Niezależnie od tego, czy za decyzją urzędników stoi nieznajomość obowiązującego prawa czy zwyczajna niechęć do J.W. Construction, ich obstrukcyjne działanie wymierzone jest przede wszystkim w ludzi, niemal 1500 klientów spółki, którzy – zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami – nabyli lokale w nieruchomości wybudowanej na podstawie wydanego przez tych samych urzędników z biura architektury warszawskiego ratusza, a teraz nie mogą skorzystać ze świętego prawa własności.

J.W. Construction