31-03-2021

Stabilne wyniki i niesłabnący popyt na mieszkania

Stabilne wyniki i niesłabnący popyt na mieszkania
W 2020 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 1,11 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 211 mln zł – czyli o 18,6 proc. więcej niż w 2019 roku, a EBIT 269 mln zł – wzrost o 12,4 proc. rok do roku. W 2020 roku Grupa Robyg podpisała 2738 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 2156 umów rezerwacyjnych netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spółka przekazała 2700 lokali.
Rok 2020, ze względu na pandemię koronawirusa, był ogromnym wyzwaniem dla całej gospodarki w Polsce i na świecie. Istotnie wpłynęło to na wiele sektorów – pewne zmiany widoczne są także w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. Przede wszystkim jednak zauważamy, że – z wyjątkiem pierwszego zamknięcia gospodarki, kiedy wiele osób obawiało się przyszłości – popyt na mieszkania nie osłabł. Wręcz przeciwnie, notujemy nawet więcej zapytań od potencjalnych klientów. Podobnie budowy – wszystkie realizujemy zgodnie z harmonogramami, bez żadnych istotnych przestojów. Oczywiście pracujemy zgodnie ze standardami GIS – zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę przed Covid-19 - naszym Klientom, pracownikom i partnerom. Najważniejszym sukcesem 2020 roku był fakt, że – pomimo pandemii, obostrzeń, lockdownu, kryzysu gospodarczego – Grupa Robyg prowadziła nieprzerwanie swoją działalność, oczywiście przestrzegając wszystkich wytycznych sanitarnych. Na naszych budowach nie mieliśmy ani jednego dnia przestoju. Wprowadziliśmy w 2020 roku nowe inwestycje, jak również uruchomiliśmy kolejne etapy w projektach już realizowanych. Nabyliśmy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane (WPB) oraz nowe grunty w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku – łącznie powiększając swój potencjał budowlany o ponad 170 000 m2 PUM (z uwzględnieniem przejęcia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego). Nowe działki zlokalizowane są w atrakcyjnych dzielnicach: w Warszawie na Pradze, Wawrze oraz w Ursusie, zaś w Gdańsku m.in. w dzielnicy Stogi. Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki – obecnie w ofercie znajduje się ponad 2000 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie ponad 19.100 mieszkań. Grupa Robyg ma obecnie w budowie ponad 4000 mieszkań – wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Grupa Robyg – przy wsparciu inwestora strategicznego z Grupy Goldman Sachs – ma stabilną pozycję gotówkową i planuje kolejne inwestycje, a także akwizycje w Polsce – powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Robyg SA.
 
Grupa Robyg – przy wsparciu inwestora strategicznego z Grupy Goldman Sachs – ma stabilną pozycję gotówkową i planuje kolejne inwestycje, a także akwizycje w Polsce.
 
W 2019 roku Grupa Robyg odnotowała przychody w wysokości 1,12 mld zł. Zysk netto wyniósł 202 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 178 mln zł.
 
Robyg przykłada szczególną wagę do idei ESG – ekologia, społeczne zaangażowanie, ład korporacyjny. Misja troski, odpowiedzialności i wsparcia obejmuje tworzenie wspólnot mieszkańców, ochronę środowiska, stosowanie ekologicznych rozwiązań, oszczędność energii, funkcjonalność, bezpieczeństwo, zrównoważone budownictwo, szkolenia i programy antykorupcyjne, łąd korporacyjny oraz obszerny program CSR – wsparcia potrzebujących. Założenia, które przyświecają koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu są trwale wpisane w strategię Grupy Robyg.
 
Budownictwo mieszkaniowe to wyjątkowy obszar działalności gospodarczej – a jego wpływ na społeczeństwo jest ogromny. Nowopowstałe budynki zmieniają oblicze całych dzielnic, dlatego Robyg uważa, że realizacja inwestycji to coś więcej niż tylko wzniesienie budynku. Nowe osiedle to element większego organizmu, jakim jest miasto – dlatego projekt musi być idealnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. Kompetentny deweloper – taki jak Grupa Robyg – rozpoczyna planowanie nowej inwestycji właśnie od analizy jej wpływu na bezpośrednie otoczenie, dzielnicę i samo miasto.
 
Kobiety stanowią ponad 56 proc. wszystkich pracowników Robyg – zajmują się praktycznie każdym aspektem budowy od analizy potencjalnych terenów inwestycyjnych, przez działania formalno-prawne związane z kupnem działek, jak i samymi projektami i wykonawstwem, a także przygotowaniem ofert, promocją, obsługą klienta i oczywiście pracują na budowach.
 
Grupa Robyg od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Firma podjęła także liczne działania związane z pomocą w obliczu epidemii koronawirusa – aktywnie wspierała potrzebujących, seniorów i Powstańców oraz instytucje medyczne. Łącznie w 2020 roku Robyg przekazał ponad 250 tysięcy złotych na wsparcie i dofinansowania. Dodatkowo program CSR obejmuje realizację i nieodpłatne przekazanie projektów infrastruktury publicznej na rzecz dzielnic i miast.
 
Grupa Robyg od wielu miesięcy pracuje zgodnie z wytycznymi GIS, stosuje środki ochronne dla pracowników i klientów, prowadzi też cykliczne dezynfekcje i ozonowanie wszystkich biur minimum dwa razy w tygodniu. Spółka wprowadziła także systematyczne testy pracowników na budowach i w biurach sprzedaży na obecność przeciwciał wirusa SARS-CoV-2. We wszystkich biurach sprzedaży Robyg wdrożył innowacyjną technologię dezynfekcji przy pomocy nowoczesnych urządzeń Aura Air firmy Keemple. To najinteligentniejsza na świecie technologia dezynfekowania powietrza, która jednocześnie monitoruje jego jakość w czasie rzeczywistym i chroni przed koronawirusem. Robyg to 25.000 sprzedanych lokali i ponad 100.000 zadowolonych klientów.
 
Kluczowe wydarzenia w 2020 roku:
Intensyfikacja działalności w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu – Grupa wprowadziła do sprzedaży nowe etapy inwestycji: Mój Ursus, Osiedle Życzliwa Praga, City Sfera, Modern City, Modern Space, Lawendowe Wzgórze, oraz Jagodno.
Nowe inwestycje:
o Gdansk: PORTO, Młode Stogi Lagom, Więcej
o Wrocław: Kameralna Olszówka
o Warszawa: Modern Space, Praga Deco
Wdrożenie nowych kanałów sprzedaży i komunikacji z klientami: VIDEO CHAT, podpis elektroniczny.
Podpisanie ostatecznej umowy zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które od wielu dekad prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu. Tym samym ROBYG zwiększy swój potencjał sprzedażowy we Wrocławiu o 800 lokali.
Zakup gruntów:
o na warszawskiej Pradze, w sąsiedztwie osiedla Praga Arte. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7 ha i umożliwia realizację 190 mieszkań, łącznie 9 300 PUM
o w Gdańsku – nieruchomość o powierzchni 3,3 ha, umożliwia realizację 16 500 PUM
o w warszawskiej dzielnicy Ursus – nieruchomość o powierzchni 1,3 ha, umożliwia realizację ok. 20 500 PUM
o w dzielnicy Gdańska Stogi – nieruchomość o powierzchni 0,9 ha, umożliwia realizację 7 800 PUM
o przedwstępna umowa zakupu gruntu w dzielnicy Warszawy Wawer – nieruchomość o powierzchni 4,3 ha, umożliwia realizację ok.38 000 PUM.
 
Umowy z bankami, aby ułatwić klientom procedury kredytowe – sprawne zaciągnięcie kredytu bez nadmiaru formalności i konieczności dostarczania wielu dokumentów. Taką umowę Robyg sfinalizował z mBank, zaś z Bankiem Pekao SA uruchomił wspólnie Program Teczka Dewelopera.
Otrzymanie tytułu Firmy Dobrze Widzianej 2020 – nagrody Business Center Club (BCC) pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagroda została przyznana w uznaniu zaangażowania społecznego Robyg oraz realizowania przez firmę idei odpowiedzialnego biznesu. Ponadto Robyg został uhonorowany tytułem Przyjazny Deweloper 2020 przez redakcję Gazety Finansowej i Home&Market.
Wsparcie potrzebujących oraz instytucji opieki medycznej na ponad 250 tys. zł w okresie pandemii koronawirusa. Spółka nie dokonała także zwolnień podczas epidemii i zachowała miejsca pracy w poczuciu odpowiedzialności za 3000 rodzin, którym Grupa zapewnia przychody.
Testy na Covid-19 dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy – dwukrotnie przed budynkiem przy Al. Rzeczpospolitej w Warszawie Robyg udostępnił mobilny punkt pobrań, gdzie można było wykonać test na obecność koronawirusa lub podatności na zakażenie chorobą – szybki test serologiczny na obecność przeciwciał IgM/IgG (SARS-CoV-2) oraz test genetyczny na obecność wirusa w organizmie – wymaz z dróg oddechowych (metodą RTPCR, zgodnie z zaleceniami WHO).
 
Inwestycje w infrastrukturę publiczną
o W Warszawie we współpracy z urzędem dzielnicy Robyg zbuduje most przez Potok Służewiecki na Wilanowie. Przeprawa stworzy nowy wjazd do Miasteczka Wilanów oraz połączy ulicę Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Robyg wybuduje przedłużenie ul. Sarmackiej i most nad potokiem wraz z ciągami dla pieszych oraz przejazdem rowerowym, natomiast ZDM przebuduje skrzyżowanie.
o W Gdańsku liczne drogi, skrzyżowania i ciągi komunikacyjne.
o W Poznaniu Robyg inwestuje w infrastrukturę publiczną ponad 20 mln zł – zbuduje i udostępni mieszkańcom Poznania znaczące obiekty infrastruktury publicznej. Są to duże i ważne przedsięwzięcia na terenie Ostrowa Tumskiego i w bezpośrednim otoczeniu wyspy. Będzie to największa inwestycja infrastrukturalna historycznie w Poznaniu dokonana przez prywatnego inwestora. Inwestycje obejmą m.in.: 
budowę pełnej infrastruktury drogowej w ramach ul. Św. Wincentego
kładkę dla pieszych i ścieżkę rowerową, które przywrócą mieszkańcom możliwość rekreacyjnego korzystania z terenów Ostrowa Tumskiego oraz połączenie z Cytadelą
o budowę dwóch mostów wraz z kładkami dla pieszych i rowerzystów: nad Cybiną i nad Kanałem Ulgi
Robyg