06-10-2020

W III kw. br. Develia sprzedała 358 mieszkań

W III kw. br. Develia sprzedała 358 mieszkań
Develia sprzedała w III kw. 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstęp-nych 358 lokali, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ubie-głego roku. Spółka przekazała 264 lokale, czyli o 151% więcej niż przed rokiem.

Deweloper ma również zawarte 308 umów rezerwacyjnych, które po podjęciu decyzji przez klientów mogą przekształcić się w umowy deweloperskie w najbliższym okresie. 

- W trzecim kwartale obserwowaliśmy zdecydowane odbicie dynamiki sprzedaży po słabszym okresie spowodowanym lockdownem w I pół. 2020 r. Klienci coraz chętniej podejmują decyzje zakupowe. Liczymy na dobry IV kwartał, w osiągnięciu satysfakcjonującej sprzedaży powinna pomóc wysoka liczba rezerwacji - 308 lokali oraz plany wprowadzenia do oferty kolejnych in-westycji - mówi Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii. 

Od początku roku Develia sprzedała 781 lokali, wobec 928 w I-III kw. 2019 r. Przekazania w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. wyniosły 746 lokali wobec 1778 rok wcześniej. Duża różni-ca w liczbie przekazywanych mieszkań jest pochodną harmonogramu kończenia inwestycji. 

W III kw. 2020 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w Gdańsku (128) i w Warszawie (96), a było to konsekwencją m.in. wprowadzenia do sprzedaży Baltea Apartments i kolejnego etapu osiedla Mała Praga.

 

Develia