03-07-2024

Czy ekologiczne budownictwo się opłaca? Deweloper odpowiada

Czy ekologiczne budownictwo się opłaca? Deweloper odpowiada
Aż 83% młodych ludzi podkreśla, że ekologia ma dla nich duże znaczenie, a ponadto będzie istotnym kryterium przy wyborze ich przyszłego lokum . W związku z tym już wkrótce ekologiczne budownictwo nie będzie wynikało jedynie z obowiązujących przepisów czy też indywidualnego poczucia odpowiedzialności deweloperów. W przyszłości, gdy na rynek nieruchomości na szeroką skalę wkroczą przedstawiciele generacji Z, zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań w budownictwie będzie miało fundamentalne znaczenie dla zaadresowania priorytetowych oczekiwań konsumentów.

Młodzi ludzie wkraczają na rynek nieruchomości

Świadomość ekologiczna młodego pokolenia plasuje się na stosunkowo wysokim poziomie i konsekwentnie rośnie. Liczba entuzjastów ekologicznych rozwiązań w 2023 r. wzrosła o 9% w stosunku do poprzedniego roku. Świadomość globalnych wyzwań klimatycznych i społecznych, a tym samym chęć życia z poszanowaniem otaczającego świata przekłada się również na aspekt mieszkaniowy. Odpowiednia charakterystyka budynku i jego otoczenia już dziś jest wymieniana jako istotne kryterium zakupowe. Deklaruje to blisko 83% ankietowanych osób z generacji Z. W związku z tym w kilkuletniej perspektywie na zainteresowaniu istotnie zyskają osiedla, które pozwolą ich mieszkańcom kształtować prośrodowiskowe nawyki, a także zostały zrealizowane w odpowiedzialny sposób. Dziś wśród najważniejszych rozwiązań ekologicznego budownictwa wymieniane są m.in. energooszczędne przestrzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz przyjazne dla środowiska materiały, z których zbudowana jest inwestycja.

Budownictwo zawsze musi być dostosowane do rzeczywistych potrzeb konsumentów. Dlatego w nowopowstałych inwestycjach standardem powinny być m.in. zintegrowane systemy smart home, które umożliwiają efektywne zarządzenie zużyciem energii i zasobów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak np. inteligentne termostaty czy oświetlenie LED sterowane aplikacją, mieszkańcy mogą precyzyjnie kontrolować i optymalizować swoje wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Automatyzacja tych procesów nie tylko zwiększa komfort codziennego życia, ale także pozwala na redukcję generowanych kosztów, czyniąc ekologiczne zamieszkiwanie nie tylko bardziej zrównoważonym, ale również ekonomicznie opłacalnym – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Ekologiczne budownictwo z perspektywy dewelopera

Idea ekologicznego budownictwa rozpoczyna się już na etapie planowania i projektowania inwestycji, gdzie uwzględniane są najnowsze trendy sprzyjające zrównoważonej urbanistyce. Coraz większą popularność zdobywa koncepcja miast 15-minutowych, która zakłada niemal nieograniczony dostęp do niezbędnych w codziennym życiu usług i udogodnień. Dzięki temu w danej lokalizacji zmniejsza się intensywność korzystania z samochodów, co z kolei ogranicza emisję spalin i negatywny wpływ na jakość powietrza. Współczesne projekty mixed-use, łączące funkcje mieszkaniowe, komercyjne, biurowe i rekreacyjne w jednym miejscu, również przyczyniają się do zmniejszenia konieczności długich podróży, a przy okazji aktywizują lokalne społeczności.

Aktualnie kluczowym elementem nowoczesnego, ekologicznego budownictwa jest prefabrykacja. Gotowe komponenty żelbetowe oraz drewniane, które są produkowane w warunkach fabrycznych, wpływają na szybkość realizacji inwestycji, a co za tym idzie minimalizują ilość zanieczyszczeń i odpadów, które są produkowane w procesie budowy. Coraz większą rolę odgrywa także magazynowanie energii, które pozwala na efektywne wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, m.in. instalacji fotowoltaicznych. Dzięki tego rodzaju systemom możliwe jest przechowywanie nadwyżek wytworzonej energii i ich późniejsze wykorzystanie, co zwiększa niezależność energetyczną budynków oraz obniża koszty eksploatacji dla mieszkańców. Choć z perspektywy ekonomicznej innowacyjne rozwiązania niekiedy wymagają większych nakładów finansowych, inwestycja długofalowo zawsze się zwraca – zarówno z perspektywy deweloperów, jak i przyszłych mieszkańców ekologicznych budynków – dodaje Dawid Wrona.

Budownictwo odpowiada za około 38% globalnych emisji dwutlenku węgla na świecie. Największa część śladu węglowego (około 28%) wynika z eksploatacji budynku, pozostała część to tzw. wbudowany ślad węglowy, a więc wynikający z procesu powstawania obiektu. Aby skutecznie redukować emisję CO2 i osiągać realne oszczędności, konieczne jest wprowadzanie zrównoważonych praktyk na każdym etapie cyklu życia budynku – od jego projektowania i budowy, aż po codzienną eksploatację.

Ekologiczne budownictwo staje się nie tylko standardem wynikającym z przepisów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku, zwłaszcza młodych i świadomych ekologicznie klientów. Inwestycje w zrównoważone technologie i rozwiązania przynoszą korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, tworząc przestrzenie przyjazne dla planety i korzystne dla mieszkańców. Troska o środowisko idzie w parze z oszczędnościami, co przynosi obopólne korzyści zarówno dla deweloperów, jak i użytkowników.

 

Archicom