17-04-2024

Develia – celem jest roczna sprzedaż ponad 4500 mieszkań

Develia – celem jest roczna sprzedaż ponad 4500 mieszkań
Develia opublikowała nową strategię na lata 2024-2028. Priorytetem dewelopera jest dalszy dynamiczny rozwój w sektorze mieszkaniowym i zwiększenie udziału rynko-wego w miastach, w których obecnie działa do 7-8%. Będzie to możliwe dzięki osią-gnięciu rocznej sprzedaży ponad 4500 lokali. W ramach dywersyfikacji działalności Develia będzie również rozwijać się w segmentach PRS oraz akademików. Grupa dąży także do dokończenia do 2028 r. procesu dezinwestycji aktywów komercyjnych.

- W związku z osiągnięciem większości celów ze strategii na lata 2021-2025, a także przejęciu w ubiegłym roku grupy polskich spółek Nexity, które istotnie umocniło pozycję Develii na rynku mieszkaniowym, prezentujemy nową strategię na lata 2024-2028. Jej celem jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa oraz potencjału dywidendowego z równoczesnym zapewnieniem bazy pod dalszy dynamiczny rozwój spółki - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Dążymy do zwiększenia skali działalności w segmencie mieszkaniowym z poziomu sprzedaży blisko 2700 lokali do 4500 w 2028 r. Zakładamy, że to pozwoli nam osiągnąć wzrost udziału do 7-8% na rynkach, na których działa spółka. Chcemy, by w perspektywie czterech lat Develia stała się liderem rynku mieszkaniowego w Polsce i mamy niezbędne zasoby, w tym doświadczony zespół, know-how oraz warunki finansowe, by ten cel zrealizować – dodaje Andrzej Oślizło.

W ramach strategii na lata 2024-2028 grupa Develia planuje:

 • Osiągnąć roczną sprzedaż ponad 4500 lokali i zwiększyć udział w rynku mieszkaniowym do 7-8% na obecnych rynkach działalności.
 • Systematycznie uzupełniać i zabezpieczać bank gruntów zapewniający średnio ponad 4-letnią sprzedaż mieszkań. Zwiększyć bazę gruntów zabezpieczanych warunkowo.
 • Kontynuować rozwój biznesu poprzez nawiązywanie partnerstw joint venture z właścicielami gruntów, jak i partnerami kapitałowymi w celu realizacji nowych projektów Develii oraz kolejne transakcje M&A.
 • Dywersyfikować działalność poprzez realizację projektów PRS oraz akademików.
 • Rozwój własnych kompetencji generalnego wykonawcy.
 • Zwiększyć rozpoznawalność i świadomość marki Develia oraz aktywnie budować markę atrakcyjnego pracodawcy.
 • Wdrożyć strategię ESG i modelowe rozwiązania w tym zakresie w budownictwie mieszkaniowym.
 • Zakończyć dezinwestycje aktywów komercyjnych (obiektu Arkady Wrocławskie i nieruchomości przy ul. Kolejowej we Wrocławiu) oraz zrealizować projekt magazynowy w Malinie w ramach joint venture.
 • Utrzymać bezpieczną strukturę finansowania na poziomie benchmarków branży
  (dług netto/kapitały własne 0,20-0,40).
 • Wypracować dywidendę na poziomie ok. 1,35 mld w okresie lat 2024-2028, czyli 75% skorygowanego zysku netto.

Develia będzie nadal dążyć do dynamicznego rozwoju na rynku mieszkaniowym, w tym dalszego umacniania pozycji w miastach, w których aktualnie prowadzi działalność z opcją wejścia na wybrane nowe rynki - najchętniej poprzez partnerstwa lub M&A. Niezbędnym elementem do realizacji tych celów jest systematyczne uzupełnianie banku ziemi. Develia dąży do zbudowania banku gruntów na poziomie ok. 16 tys. lokali w 2028 r., uwzględniając grunty zabezpieczone warunkowo. Deweloper planuje przeznaczać na zakupy działek pod nowe projekty i M&A ponad 500 mln zł średniorocznie.

Podstawowym segmentem w ramach działalności mieszkaniowej Develii pozostanie segment popularny z zamiarem wyraźnego podkreślenia wartości dodanej produktu poprzez zastosowanie proekologicznych rozwiązań, funkcjonalność, nowoczesność i harmonijne wpisanie się w otoczenie. W portfolio Develii znajdą się także inwestycje w segmentach podwyższonym oraz premium, co pozwoli deweloperowi odpowiedzieć na różnorodne potrzeby nabywców.

Develia będzie dalej rozbudowywać kompetencje w segmentach PRS (ang. Private Rented Sector) i PBSA (ang. Purpose-Built Student Accommodation), czyli mieszkań na wynajem oraz akademików z opcją aktywnego uczestnictwa operacyjnego w budowie i zarządzania platformą PRS/PBSA. Deweloper przygotowuje kilka scenariuszy rozwoju tych segmentów, w tym pozyskanie partnerów biznesowych do wspólnych przedsięwzięć o większej skali, współpracę z funduszami wyspecjalizowanymi w tych obszarach rynku lub realizację inwestycji we własnym zakresie. Założeniem jest realizacja minimum dwóch projektów PRS oraz akademików średniorocznie.

Do 2028 r. Develia zamierza zakończyć proces dezinwestycji aktywów w segmencie biurowym i handlowym, w tym Arkad Wrocławskich i nieruchomości przy ul. Kolejowej we Wrocławiu, oraz zrealizować pierwsze etapy projektu magazynowego w Malinie w ramach joint venture.

- Dzięki systematycznej i skutecznej realizacji dotychczasowej strategii Develia ma bardzo dobrą sytuację finansową. W ciągu ostatnich trzech lat istotnie zwiększyliśmy skalę działalności, w tym sprzedaż, bank gruntów i ofertę, dzieliliśmy się zyskiem z akcjonariuszami przy stopie dywidendy na poziomie 11% i jednocześnie zapewniliśmy sobie środki na dalszy rozwój, m.in. poprzez wykorzystywanie szans rynkowych, na które pozostajemy otwarci. Zgodnie z nową strategią naszym celem jest zapewnienie atrakcyjnych zwrotów na kapitale przy utrzymaniu bezpiecznej struktury finansowania na poziomie benchmarków branży - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. - W najbliższych latach chcemy zapewnić akcjonariuszom atrakcyjny potencjał dywidendowy, planujemy wypracowanie w latach 2024-2028  około 1,35 mld zł dywidendy - dodaje Paweł Ruszczak.

W ciągu ostatnich lat Develia istotnie zwiększyła skalę działalności z ok. 1400 mieszkań rocznie w 2020 r. do blisko 2700 w 2023 r., dzięki czemu znajduje się obecnie w czołówce największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Osiągniecie celu sprzedażowego wyznaczonego w strategii na lata 2021-2025 jest spodziewane na rok przed planowanym terminem. Dzięki skutecznej realizacji poprzedniej strategii spółka osiągnęła wzrost udziału w rynku mieszkaniowym z 2,6% w 2020 r. do 4,7% w 2023 r. na obecnych rynkach działalności. Develia przeprowadziła także dezinwestycje w segmencie komercyjnym, w tym sprzedała Sky Tower we Wrocławiu i Wolę Retro w Warszawie pomimo trudnego otoczenia rynkowego, oraz reinwestowała pozyskany kapitał w segment mieszkaniowy. Spółka istotnie poprawiła efektywność działania, co potwierdza wskaźnik ROE, który wzrósł z 7% w 2020 r. do ok. 18% w 2023 r.

Develia