21-09-2023

Develia sadzi drzewa w Gdańsku

Develia sadzi drzewa w Gdańsku
Kwestia wycinania drzew na terenach przeznaczonych pod nowe inwestycje mieszkaniowe jest w polskim prawie szczegółowo uregulowana – usuwane drzewostany muszą być zastępowane liczniejszymi nowymi nasadzeniami. Zieleń i bogata roślinność są także czynnikiem pożądanym przez nabywców. Dlatego deweloper Develia nie tylko wywiązuje się z nakładanych przez prawo zobowiązań, ale stara się je także przekraczać. W najbliższych latach firma posadzi w Gdańsku ponad 2500 drzew

Na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz zarządzeń władz lokalnych za każde usuwane drzewo lub krzew deweloper zobligowany jest do nowych nasadzeń, których liczba powinna wynieść od 5 do 7 sztuk. W sytuacji, gdy ze względu na uwarunkowania terenu nie jest to możliwe, władze gminne wskazują inne tereny, na których można je przeprowadzić. Develia w realizowanych w Gdańsku projektach mieszkaniowych konsekwentnie wypełnia te przepisy, a w wybranych lokalizacjach wprowadza więcej dodatkowej zieleni.

Przy ulicy Niepołomickiej 25 na Łostowicach, w II etapie osiedla Szmaragdowy Park, deweloper posadzi 166 drzew i krzewów, a pozostałe 200 zostanie rozdysponowane na terenie innych inwestycji Develii w Gdańsku oraz na gruntach gminnych. Jeszcze większą skalę będą miały nasadzenia Develii na Ujeścisku – na terenie I etapu osiedla Przemyska Vita deweloper posadzi 318 sztuk drzew i krzewów, a 782 sztuki nasadzeń zastępczych trafią na obszar projektu Południe Vita. II etap Przemyska Vita to kolejne 500 nowych drzew. Kolejne prace zostaną wykonane na osiedlach: Via Flora na Chełmie - ok. 388 drzew w trzech etapach, Ujeścisko Vita - 92 szt. oraz Szmaragdowy Park - 89 szt. w pierwszym etapie osiedla oraz 92 szt. w drugim. W przypadku tego ostatniego osiedla 18 sztuk nasadzeń zastępczych trafiło do pobliskiego przedszkola nr 80 „Przyjaciele Kici Koci” przy ulicy Kolorowej. W przyszłości zapewnią one wychowankom placówki cień i chłód w miesiącach letnich.

Lokalizacje projektów Develii dobierane są w taki sposób, aby w ich sąsiedztwie znajdowały się ogólnodostępne parki i tereny rekreacyjne. Tereny zewnętrzne osiedli realizowanych przez firmę są obsadzane drzewami i krzewami. Według badań norweskich naukowców z Uniwersytetu Haukeland w Bergen dzieci, które mieszkają w pobliżu zielonych terenów, mają w wieku dorosłym mniej problemów oddechowych, jak np. astma czy świszczenie w płucach. Powszechnie znany jest również pozytywny wpływ zieleni w sąsiedztwie na zdrowie psychiczne mieszkańców. Niektóre analizy sugerują, że aktywność fizyczna w środowisku naturalnym może pomóc w ograniczaniu objawów łagodnej depresji i zmniejszeniu wskaźników stresu fizjologicznego.

Develia