06-10-2023

Develia sprzedała 2060 lokali od początku 2023 r.

Develia sprzedała 2060 lokali od początku 2023 r.
Develia na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedała 2060 lokali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 r., wobec 1225 mieszkań w analogicznym okre-sie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 68%. W samym III kwartale br. deweloper sprzedał 876 lokali wobec 261 w III kwartale 2022 r., czyli o 236% więcej.

Od początku 2023 r. Develia sprzedała 2060 lokali i miała zawarte także 268 umów rezerwacyjnych, które po podjęciu decyzji przez klientów mogą przekształcić się w umowy deweloperskie w najbliższym okresie.

- Mamy za sobą kwartał z najwyższą sprzedażą w historii spółki. Sukcesywnie zwiększamy nasz udział w rynku i umacniamy się w czołówce deweloperów. Od kilku miesięcy obserwujemy zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Niewątpliwie czynnikiem wspierającym popyt jest program „Bezpieczny Kredyt 2%, natomiast widzimy też powrót do biur sprzedaży pozostałych klientów posiłkujących się kredytem oraz wysoką aktywność klientów gotówkowych. Naszym głównym priorytetem na IV kwartał są przekazania i praca nad projektami, które powiększą ofertę na przełomie roku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W III kwartale 2023 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach Aleje Praskie i Krakowska Vita w Warszawie, Orawska we Wrocławiu i Ceglana Park w Katowicach.

W okresie lipiec-wrzesień 2023 r. Develia przekazała 632 lokale wobec 420 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku roku deweloper przekazał 1298 lokali w porównaniu do 626 w tym samym okresie 2022 r., czyli o 107% więcej. Zgodnie z harmonogramem projektów, kumulacja przekazań nastąpi w IV kwartale br., co pozytywnie wpłynie na wyniki Develii za 2023 r.

W lipcu br. Develia nabyła 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. Na dzień zakupu Nexity posiadała w Polsce ok. 1400 lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie ok. 2100 lokali. Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych ok. 2300 mieszkań. Po przejęciu spółek Nexity bank gruntów Develii wynosi ok. 10 tys. lokali.

 

Develia