06-02-2024

Develia wraz z I Asset Management i Hanner budują dla studentów we Wrocławiu

Develia wraz z I Asset Management i Hanner budują dla studentów we Wrocławiu
Develia zawarła umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, zarzą-dzanym przez I Asset Management - firmę specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami - i wspieranym przez Hanner. W jej ramach we Wrocławiu powstanie obiekt za-mieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami.

Develia oraz fundusz CEE Student Housing Fund, zarządzany przez I Asset Management i wspierany przez Hanner, zrealizują w ramach współpracy joint venture inwestycję polegającą na budowie obiektu zamieszkania dla studentów. Budynek z ponad 300 pokojami powstanie we Wrocławiu. Develia będzie pełnić w projekcie rolę dewelopera, odpowiedzialnego za nabycie gruntu, nadzór nad budową oraz fit-out inwestycji. Po zakończeniu budowy partner wykupi udziały Develii w projekcie i zajmie się komercjalizacją oraz zarządzaniem obiektem.

- Wspólnie z I Asset Management i Hanner zrealizujemy projekt z tzw. sektora co-living, który jest spójny z jednym z celów naszej strategii związanym z realizacją jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego. Jednocześnie podpisując umowę z naszym partnerem przybliżyliśmy się do osiągnięcia jednego z celów Develii na ten rok. Traktujemy tę współpracę jako formę dywersyfikacji i uzupełnienie podstawowej działalności w sektorze mieszkaniowym. Model współpracy wypracowany z naszym partnerem zakłada zaangażowanie kapitałowe Develii na poziomie 10% i otrzymanie wynagrodzenia za realizację tego projektu. Spodziewamy się istotnie wyższego zwrotu z inwestycji niż zakładany w strategii poziom 15% – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Jako deweloper jesteśmy odpowiedzialni m.in. za nabycie gruntu. Podpisaliśmy już umowę w tej sprawie, zabezpieczając nieruchomość, na której powstanie obiekt – dodaje Andrzej Oślizło.

Develia planuje rozpocząć realizację obiektu na przełomie 2024 i 2025 r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem powinien on zostać oddany do użytkowania na początku roku akademickiego 2026 r.

- Inwestycja we Wrocławiu to nasz trzeci projekt związany z budową obiektów zamieszkania dla studentów w Polsce. We wrześniu 2023 r. uruchomiliśmy w Krakowie obiekt SHED Living Kraków oferujący 566 pokoi. W Warszawie z kolei trwa budowa obiektu obejmującego 360 pokoi. W związku z wysokim zapotrzebowaniem na tego typu usługi, dostrzegamy istotny potencjał do rozwoju naszej działalności w Polsce, gdzie aktywnie rozbudowujemy nasze portfolio i szukamy kolejnych możliwości inwestycyjnych w Warszawie, Gdańsku oraz innych miastach akademickich w Polsce oraz krajach sąsiadujących. Bardzo dobre wyniki projektów działających na Litwie, Łotwie i w Krakowie, są zarówno wizytówką naszej działalności, jak i źródłem zaufania partnerów i inwestorów - mówi Matas Mockeliūnas, Partner Funduszu z I Asset Management.

Zaangażowanie kapitałowe funduszu CEE Student Housing Fund w projekcie zostało określone na 90%, a zaangażowanie Develii na 10%. Przed finalizacją transakcji spółki otrzymały zgodę Prezesa UOKiK na realizację wspólnego przedsięwzięcia. CEE Student Housing Fund, zarządzany przez I Asset Management, posiada silne wsparcie firmy Hanner, lidera branży nieruchomości i sektora inwestycyjnego w krajach bałtyckich.

- Podstawową strategią inwestycyjną Grupy Hanner są inwestycje w nieruchomości i kontynuacja alokacji kapitału w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W Polsce dostrzegamy dobre perspektywy rozwoju dla sektora nowoczesnych obiektów zamieszkania dla studentów ze względu na silne fundamenty rynkowe. Współpraca z Develią i I Asset Management pozwoli nam wejść na bardzo interesujący i perspektywiczny rynek zamieszkania dla studentów we Wrocławiu – mówi Arvydas Avulis, Prezes Zarządu Hanner.

Develia