31-03-2023

Develia z rekordowymi wynikami – 231,8 mln zł zysku netto w 2022 r.

Develia z rekordowymi wynikami – 231,8 mln zł zysku netto w 2022 r.
W 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1067,9 mln zł, wobec 911,9 mln zł w 2021 r., czyli 17,1% więcej.
  • Zysk netto grupy wyniósł 231,8 mln zł wobec 153,9 mln zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 50,6%.
  • W minionym roku Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1921 rok wcześniej.
  • W 2022 r. deweloper przekazał 2016 lokali wobec 1903 w 2021 r.
  • Na koniec grudnia 2022 r. Develia posiadała 481,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.
  • W ubiegłym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. Spółka sfinalizowała transakcję sprzedaży Sky Tower we Wrocławiu i kontynuowała negocjacje sprzedaży Arkad Wrocławskich oraz kompleksu biurowego Wola Retro w Warszawie, czego efektem było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży warszawskiego biurowca w styczniu br.

-  W 2022 roku osiągnęliśmy najwyższy w historii spółki wynik netto. Pomimo spowolnienia w branży nieruchomości i wymagających warunków rynkowych, miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Przede wszystkim osiągnęliśmy najważniejsze cele biznesowe, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Zrealizowaliśmy cele sprzedaży i przekazań, utrzymując jednocześnie zadowalający nas poziom marż. Osiągnęliśmy również istotne postępy w dezinwestycjach aktywów komercyjnych, z czego kluczowym było sfinalizowanie sprzedaży Sky Tower. Zwiększyło to możliwości inwestycyjne Develii w priorytetowych dla nas sektorach - mieszkaniowym i PRS, a także pozwoliło nam na wypłatę najwyższej w historii spółki dywidendy - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Jestem przekonany, że mamy warunki, aby w tym roku dalej zwiększać nasz udział w rynku, a szybszą ekspansję umożliwią nam uwolnione środki ze sprzedaży aktywów komercyjnych dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska

W 2022 r. Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1921 lokali w 2021 r. Największą roczną sprzedaż deweloper odnotował w projektach: Aleje Praskie w Warszawie, Centralna Park w Krakowie oraz Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku spółka przekazała 2016 lokali wobec 1903 rok wcześniej, czyli o 6% więcej.

W IV kwartale 2022 r. Develia sprzedała 411 lokali w porównaniu do 421 w analogicznym okresie 2021 r. Najwięcej mieszkań znalazło swoich nabywców w inwestycjach: Aleje Praskie i Lizbońska w Warszawie oraz Centralna Park w Krakowie. Przekazania wyniosły 1390 lokali wobec 624 przed rokiem, czyli o 123% więcej, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe grupy.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży i rozpoczęła budowę 1749 lokali, we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

W 2022 r. Develia kontynuowała współpracę z deweloperem Grupo Lar. W ramach spółki joint venture firmy zrealizują trzy inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, w których powstanie łącznie 600 lokali. Sprzedaż osiedla Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 już się rozpoczęła, w planach jest trzeci projekt na Białołęce. Develia jest otwarta na realizację kolejnych projektów w ramach joint venture z innymi deweloperami oraz transakcji typu M&A.  

Działalność komercyjna

Zgodnie z założeniami strategii, Develia w minionym roku dalej redukowała swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. W marcu 2022 r. spółka sfinalizowała transakcję sprzedaży wszystkich należących do grupy Develia udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Kwota transakcji wyniosła 82,4 mln euro.

W minionym roku Develia kontynuowała także negocjacje dotyczące sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie, czego efektem było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży w styczniu 2023 r. Orientacyjna cena sprzedaży została ustalona na 69,8 mln euro netto. Zostanie ona pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt i kontrybucji dla najemców oraz wartość kosztów powiązanych z ustaleniami wynikającymi z due dilligence. Spółka dąży do finalizacji tej transakcji do końca kwietnia br.

W 2022 r. Develia kontynuowała również negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca tego roku. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arkady Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sytuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2024 r.

W ubiegłym roku spółka podjęła działania, których celem jest maksymalizacja wartości w ramach dezinwestycji gruntu w Malinie pod Wrocławiem. W październiku 2022 r. Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood. W ramach umowy powstała spółka celowa, która planuje zrealizować park logistyczny.

Pod koniec 2022 r., Develia rozpoczęła współpracę z firmą The Heart. W jej ramach powstaje platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu. Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln zł w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł. W zależności od etapu inwestycji i stopnia realizacji programu motywacyjnego deweloper będzie posiadał od 76,5% do 57,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Platforma będzie stanowić uzupełnienie oferty Develii dla rynku PRS, a jej operacyjne uruchomienie planowane jest na ten rok.

 

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł)

2022

2021

Zmiana

Przychody

1 067 919

911 934

17,1%

Zysk brutto ze sprzedaży

361 025

281 268

28,36%

Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski

334 030

236 657

41,15%

Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny

27 032

44 565

-39,34%

EBITDA

291 387

221 363

31,63%

EBITDA bez przeszacowań nieruchomości

292.556

218 080

34,15%

Zysk netto

231 831

153 946

50,59%

Skorygowany zysk netto*

238.778

156 754

52,33%

ROE

16,2%

11,2%

+5,0 p.p

 

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy w 2022 r. wyniosły 1067,9 mln zł wobec 911,9 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 231,8 mln zł zysku netto wobec 153,9 mln zł w 2021 r.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 334 mln zł przy przychodach 1013,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 27 mln zł przy przychodach 53,9 mln zł.

- Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami kumulacja przekazań mieszkań w IV kwartale ubiegłego roku przełożyła się na istotną poprawę wyników Develii za 2022 rok. Pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego, sytuacja płynnościowa spółki pozostaje bardzo dobra. Jesteśmy gotowi, pod względem finansowym i biznesowym, by skorzystać z potencjalnych szans inwestycyjnych, które mogą pojawiać się na rynku podczas spowolnienia gospodarczego mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.

Pod koniec ubiegłego roku Develia uplasowała w ofercie publicznej 3-letnie obligacje o wartości 15,4 mln zł. Oprocentowanie 3-letnich obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Była to dla spółki pierwsza emisja w ramach programu skierowanego do inwestorów detalicznych.

W 2022 r. Develia wypłaciła akcjonariuszom 201,4 mln zł dywidendy z części zysku netto za 2021 rok oraz z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Dywidenda na akcję wyniosła 0,45 zł.

Na koniec 2022 r. Develia posiadała 481,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych w porównaniu do 478,3 mln zł na koniec 2021 r., a zobowiązania finansowe wyniosły 679,9 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021 r.

Develia