24-05-2024

Grupa Develia osiągnęła 84,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2024 r.

Grupa Develia osiągnęła 84,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2024 r.
• W I kwartale 2024 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 401,6 mln zł, co oznacza wzrost o 56% w porównaniu do 257,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. • Zysk netto grupy wyniósł 84,4 mln zł wobec 58 mln zł zysku netto w I kwartale 2023 r., czyli 45% więcej. • W okresie styczeń-marzec 2024 r. deweloper sprzedał 1038 lokali, odnotowując rekordowy kwartalny wynik, oraz przekazał 598 mieszkań. • Na koniec marca 2024 r. Develia posiadała łącznie 662,2 mln zł gotówki, krótko-terminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 703,4 mln zł na koniec 2023 r.

- Po rekordowym 2023 r. mocno rozpoczęliśmy kolejny rok, odnotowując bardzo dobre wyniki sprzedaży i finansowe. Największą dotychczas kwartalną sprzedaż wspierała wysoka liczba rezerwacji z końca ubiegłego roku związana z zakończeniem programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Wiele z nich przekształciło się w umowy deweloperskie w I kwartale br. Po pierwszych miesiącach roku czujemy się komfortowo z realizacją celów sprzedaży i przekazań, jakie wyznaczyliśmy sobie na 2024 r. - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - W I kwartale pracowaliśmy nad nową strategią grupy Develia, którą ogłosiliśmy w kwietniu. Naszym priorytetem jest dalszy dynamiczny rozwój w sektorze mieszkaniowym i zwiększenie udziału rynkowego w miastach, w których obecnie działamy do 7-8%. W ramach dywersyfikacji działalności będziemy rozwijać się w segmentach PRS oraz akademików, w co wpisuje się umowa joint venture, jaką podpisaliśmy z naszym partnerem na początku roku - dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska

W I kwartale br. Develia sprzedała 1038 mieszkań w porównaniu do 533 w I kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 95%. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie i Bemowo Vita w Warszawie, City Vibe w Krakowie i Przemyska Vita w Gdańsku. Develia sprzedała też 30 lokali w projektach Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 w Warszawie realizowanych we współpracy joint venture z deweloperem Grupo Lar. Pod koniec kwietnia br. Develia zawarła aneks do umowy joint venture ze spółkami Grupo Lar Holding Polonia i Lar Management Polonia, rozszerzając współpracę deweloperów o inwestycję na około 550-600 mieszkań na Pradze Południe w Warszawie.  

W okresie styczeń-marzec Develia przekazała 598 mieszkań w porównaniu do 441 lokali rok wcześniej. Cel zarządu to przekazanie 2700-2900 mieszkań w 2024 r.

Działalność komercyjna

W związku z podpisaniem pod koniec 2023 r. przedwstępnej umowy sprzedaży Arkad Wrocławskich w I kwartale br. Develia kontynuowała działania zmierzające do zamknięcia obiektu. Zakończenie działalności operacyjnej centrum handlowego jest zaplanowane na II kwartał br. Finalizacja transakcji sprzedaży Arkad Wrocławskich powinna nastąpić nie później niż do końca sierpnia 2025 r.

Zgodnie z nową strategią Develia zamierza dywersyfikować swoją podstawową działalność w sektorze mieszkaniowym poprzez realizację projektów PRS oraz akademików. Dlatego też na początku 2024 r. spółka zawarła umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, w ramach której we Wrocławiu powstanie obiekt zamieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami. Develia będzie pełnić w projekcie rolę dewelopera odpowiedzialnego za nabycie gruntu, nadzór nad budową oraz fit-out inwestycji. Po zakończeniu budowy partner wykupi udziały Develii w projekcie i zajmie się komercjalizacją oraz zarządzaniem obiektem. Model współpracy zakłada zaangażowanie kapitałowe Develii na poziomie 10% i otrzymanie wynagrodzenia za realizację tego projektu. Develia planuje rozpocząć realizację obiektu na przełomie 2024 i 2025 r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł)

1Q2024

1Q2023

Zmiana

Przychody

401 612

257 224

56,13%

Zysk brutto ze sprzedaży

133 496

90 392

47,69%

Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski

132 978

83 235

59,76%

Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny

-437

6 832

-

EBITDA

109 942

70 699

55,51%

EBITDA skorygowana*

112 699

75 416

49,44%

Zysk netto

84 400

58 042

45,41%

Skorygowany zysk netto*

87 788

61 458

42,84%

ROE

5,2%

3,9%

+1,3pp

ROE skorygowane*

5,4%

3,9%

+1,5pp

 

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto skorygowany o sumę przeszacowań netto z tytułu nieruchomości inwestycyjnych i zapasów – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji (odpowiednio ROE i EBITDA)

Przychody grupy za I kwartał 2024 r. wyniosły 401,6 mln zł i były o 56% wyższe wobec 257,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 84,4 mln zł i był o 45% wyższy od 58 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy miesiące 2024 r. wyniósł 133 mln zł przy przychodach 397,2 mln zł. Strata brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniosła 437 tys. zł przy przychodach 2,4 mln zł.

- Za nami bardzo udany początek roku z rekordowym poziomem sprzedaży, co przełoży się na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Dobra kondycja płynnościowa Develii zapewnia nam komfort w realizacji nowych projektów mieszkaniowych i poszczególnych celów ze strategii na lata 2024-2028 - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii. - Zgodnie z realizowaną polityką podzielimy się wypracowanym w ubiegłym roku zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając im łącznie 226,14 mln zł dywidendy, czyli 0,5 zł na akcję - dodaje Paweł Ruszczak.

W II kwartale br. Develia podwyższyła wartość programu emisji obligacji z 650 do 750 mln zł, a następnie wyemitowała 4-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w ramach tego programu. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 3% w skali roku.

Na koniec marca 2024 r. Develia posiadała łącznie 662,2 mln zł gotówki, krótkoterminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 703,4 mln zł na koniec 2023 r. Na koniec I kwartału 2024 r. zobowiązania finansowe wyniosły 880,7 mln zł w porównaniu z 883,9 mln zł na koniec 2023 r.

Develia