14-05-2024

Jak deweloperzy finansują inwestycje mieszkaniowe

Jak deweloperzy finansują inwestycje mieszkaniowe
Z jakich środków deweloperzy finansują budowę projektów mieszkaniowych oraz zakup gruntów? Czy korzystają z rozwiązań alternatywnych do kosztownego dziś finansowania bankowego? Czy wchodzą w partnerstwo inwestycyjne przy realizacji inwestycji? Jaki charakter współpracy jest najbardziej popularny? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Współpracę przy realizacji nowych projektów aktywnie rozwijamy w ramach spółek joint venture. W Warszawie w tym modelu prowadzimy aktualnie 2 inwestycje mieszkaniowe wspólnie z Grupo Lar Polska. We Wrocławiu razem z funduszem CEE Student Housing Fund, zarządzanym przez I Asset Management, zrealizujemy nowoczesny dom studencki z 300 pokojami w formule PBSA (Purpose Built Student Accommodation). Kolejny projekt joint venture przygotowujemy w Gdyni, gdzie wspólnie z TFI Rockbridge, spółką Derby Investments oraz grupą inwestorów indywidualnych wybudujemy wieloetapowe osiedle z około 1600 mieszkaniami i lokalami.

W tego typu przedsięwzięciach możemy występować jako źródło kapitału, deweloper czy zarządca całego procesu inwestycyjnego. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami dysponującymi atrakcyjnymi gruntami pod zabudowę mieszkaniową, optymalnie z wydanym już pozwoleniem na budowę.

Andrzej Biedronka-Tetla, członek zarządu Atal ds. finansowych

Skupiamy się na budowie mieszkań dla klientów indywidualnych. Nie angażowaliśmy się w partnerstwa inwestycyjne i nie mamy ich w planach.

Rozwijamy się organicznie, a fundamentem finansowania naszej działalności są środki własne, środki pochodzące z emisji akcji, jak również emisji obligacji na wyjątkowo dobrych dla nas warunkach oraz zaangażowanie kapitałowe dominującego udziałowca, w tym objęcie przez niego części wspomnianych instrumentów.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych, dzięki temu nie mamy potrzeby finansowania zewnętrznego. Tym samym nie zagraża nam utrata płynności finansowej, która jest trudna do utrzymania na przykład w przypadku znacznego spadku sprzedaży. Nabywcy, którzy wybierają mieszkania z naszych inwestycji mają gwarancje, że prowadzone są one terminowo i bez żadnych opóźnień.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Jesteśmy otwarci na różne rozwiązania. Pozyskanie gruntów jest obecnie trudne i musimy wykazywać się elastycznością.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Jeśli chodzi o pozyskanie gruntów czy finansowanie inwestycji korzystamy z modelu mieszanego. Częściowo finansujemy kolejne inwestycje przy wsparciu banku, ale wiele naszych projektów powstaje z naszych własnych środków, co pozwala nam wprowadzać do sprzedaży już gotowe mieszkania. Warto tu dodać, że wdrażamy też alternatywne dla kredytu w banku rozwiązania dla naszych klientów. W inwestycji Villa Campina pod Ożarowem Mazowieckim wprowadziliśmy np. sprzedaż ratalną bez pośrednictwa banku.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Grupa Robyg znajduje się w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej. Pozycja gotówkowa Grupy na zakończenie 2023 roku sięgnęła blisko 560 mln zł, wliczając środki zgromadzone na rachunkach powierniczych, zaś nasz wskaźnik długu netto do kapitałów był negatywny, czyli na koniec roku mieliśmy więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego.

Tak mocna pozycja gotówkowa pozwala z optymizmem patrzeć na nasze możliwości odnośnie akwizycji nowych działek, jak również powinna przełożyć się na atrakcyjne poziomy kosztów obsługi dla nowych finansowań.

Yaron Shama, wiceprezes i dyrektor finansowy Ronson Development

Nieustannie poszukujemy alternatywnych rozwiązań finansowania zakupu ziemi. Jesteśmy otwarci na wszelkie transakcje partnerskie. Niejednokrotnie podejmowaliśmy współprace w ramach partnerstwa Joint Venture. Jest to model współpracy ceniony przez deweloperów, ponieważ pozwala dywersyfikować ryzyko i zasoby.

Rozpatrujemy także możliwość wejścia w różnego rodzaju partnerstwa, takie jak połączone transakcje z właścicielami ziemi czy inny scenariusz partnerski, jeśli przyniesie on dobre wyniki ekonomiczne.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Nie korzystamy obecnie z finansowania bankowego. Finansujemy się ze środków własnych oraz kapitału prywatnego o charakterze dłużnym. Rozpoczęliśmy też nowe projekty w formule joint venture, które zamierzamy rozwijać w najbliższym czasie. Kolejnym krokiem w rozwoju naszej działalności było podpisanie z profesjonalnym podmiotem pierwszej umowy współpracy na doradztwo przy pozyskaniu kwoty 15 mln zł. Zamierzamy obserwować potencjał tej współpracy w celu zwiększenia zaangażowania w takim modelu finansowania. 

Nasze ambicje rozwoju są duże, a potrzeby kapitałowe w naszej działalności praktycznie nieograniczone, jednak najważniejsze dla nas zawsze było minimalizowanie ryzyka związanego z kapitałem zewnętrznym oraz terminowe regulowanie wszystkich  zobowiązań i muszę powiedzieć że od początku naszej działalności to czynimy w pełnym zakresie, z czego jestem najbardziej dumy.

DOMPRESS