24-08-2023

ROBYG – wyniki finansowe za H1 2023

ROBYG – wyniki finansowe za H1 2023
Dobre półrocze spółki, wysoka sprzedaż i obszerny bank ziemi

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 348 mln zł, podczas gdy marża brutto ze sprzedaży wyniosła 99 mln zł. EBIT wyniósł 112 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 89 mln zł. W 2023 roku ROBYG planuje sprzedaż w Polsce na poziomie ponad 3,3 tys. mieszkań, a przekazania w liczbie ok. 3,5 tys. lokali.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa TAG Immobilien sprzedała na rynku polskim 1816 mieszkań, rozpoznała w przychodach ponad 860 lokali oraz podpisała ponad 1520 umów najmu lokali. W tym okresie ROBYG podpisał w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 1670 umów rezerwacyjnych oraz 1480 umów deweloperskich i przedwstępnych, a także rozpoznała w przychodach ponad 720 lokali. Vantage w H1 2023 sprzedał 146 lokali oraz rozpoznał w przychodach około 140 lokali. Na koniec czerwca 2023 w wynajmie posiadał ponad 2020 lokale, a łącznie w ofercie najmu ponad 2280 lokali.

„Wyniki finansowe za pół roku 2023 potwierdzają, że ROBYG funkcjonuje stabilnie i potrafi szybko oraz efektywnie dostosować się do warunków rynkowych. Niezależnie od inflacji czy utrudnień w finansowaniu mieszkań potrafiliśmy przygotować atrakcyjną ofertę dla naszych klientów, a także wspierać ich w procedurach kredytowych. Teraz największe zainteresowanie dotyczy mieszkań w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt i również proponujemy nabywcom szeroki wachlarz opcji do wyboru. Ponadto aktywnie współpracujemy w ramach Grupy TAG Immobilien i budujemy rynek PRS w ramach działalności Vantage. Mamy duży bank ziemi i wprowadzamy cały czas nowe inwestycje do sprzedaży. Ale mamy też większe ambicje – dlatego razem z funduszem Centerbridge pracujemy nad nowymi, ciekawymi projektami inwestycyjnymi. Patrząc na nasze wyniki finansowe za pierwsze półrocze można powiedzieć, że cały rok będzie bardzo satysfakcjonujący” wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

W maju 2023 ROBYG podpisał umowę joint venture z funduszem zarządzanym przez Centerbridge Partners, LP w celu inwestowania w portfolio nieruchomości mieszkaniowych. Centerbridge był jednym z inwestorów w Bricks Acquisitions Limited, który jest poprzednim akcjonariuszem ROBYG. Joint venture będzie realizować projekty deweloperskie w ramach obecnych inwestycji ROBYG, a także inwestować w nowe nieruchomości nabywane od innych podmiotów. Wstępne inwestycje obejmą nieruchomości o kubaturze ponad 100.000 m2 PUM w Trójmieście i Warszawie. Strony planują zwiększenie tej powierzchni do 200.000 m2 PUM, a docelowa wartość inwestycji wyniesie minimum 100 mln USD

Widzimy duże zainteresowanie klientów mieszkaniami, które spełniają wytyczne rządowego programu „Bezpieczny Kredyt”. ROBYG ma w ofercie ponad 800 mieszkań spełniających wymogi tego programu i jesteśmy w pełni gotowi na przyjmowanie rezerwacji klientów. To bardzo ważne, że rząd ułatwia obywatelom nabycie swojego pierwszego mieszkania – to element niezbędny dla poczucia bezpieczeństwa, wspierania przyrostu naturalnego i wzrostu gospodarczego. Dlatego wszelkie programy, obejmujące również łatwo dostępne i nisko oprocentowane kredyty, powinny być stałym elementem wspierania swoich obywateli i programów rządowych. Natomiast zarówno administracja państwowa, jak i samorządowa powinny maksymalnie ułatwiać procedury – tak, aby budowy mogły być realizowane jak najsprawniej. To jest przestrzeń, która na pewno powinna być poprawiona” powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu ROBYG i Vantage.

W 2022 roku ROBYG i VANTAGE rozpoczęły budowę synergii w ramach Grupy TAG Immobilien, a ROBYG przejął kompetencje nadzorcze i zarządcze w Vantage. Na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh. Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG od ponad 20 lat, przejął dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage. Niezależnie od połączonego zarządu oraz nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. ROBYG buduje i sprzedaje mieszkania, a także zarządza generalnym wykonawstwem oraz sprzedażą inwestycji Vantage. Spółka Vantage Rent prowadzi działalność w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

W 2022 roku ROBYG zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza 16% wzrost w porównaniu do 2021 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 410,8 mln zł, czyli o 11% więcej niż w 2021 roku. EBIT wyniósł 438,8 mln zł a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 354,2 mln zł. W 2022 roku ROBYG podpisał w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2144 umowy deweloperskie i przedwstępne. Spółka sfinalizowała w tym okresie 2114 umowy rezerwacyjne i przekazała klientom około 3500 lokali.

W 2022 roku Grupa TAG Immobilien na rynku polskim sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem) w ramach operacji ROBYG i Vantage, w tym Vantage sprzedał 275 lokali oraz przekazał 309 lokali nabywcom. W eksploatacji jest blisko 800 lokali z przeznaczeniem na najem. Oferta Vantage Rent na koniec roku obejmowała 1 153 lokale na wynajem, z czego 740 było już wynajętych. Aż 408 lokali z 413 pozostających do wynajęcia zostało oddanych w grudniu 2022 roku. Portfel mieszkań na wynajem będzie systematycznie powiększany, już na koniec I kwartału 2023 wyniósł prawie 2 300 lokali, a na koniec 2024 ponad 3 300.

ROBYG to ponad 30.000 sprzedanych lokali i ponad 90.000 zadowolonych klientów.

Najważniejsze dane ROBYG:

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Umowy deweloperskie i przedwstępne

 

2500

2200

2738

4308

2144

Kontraktacja netto

3471

2520

2569

2156

4276

2114

Lokale uznane w przychodach

2100

2500

2845

2715

2940

3500

Przychody

738 mln zł

ponad 1 mld zł

ponad 1,12 mld zł

ponad 1,11 mld zł

1,3 mld zł

1,5 mld zł

 

Więcej informacji www.robyg.pl

Robyg