25-04-2024

ROBYG z nowym Raportem ESG za 2023

ROBYG z nowym Raportem ESG za 2023
Ogólnopolski deweloper ROBYG opublikował swój trzeci Raport ESG. Odnosi się on do osiągnięć spółki w trzech zakresach działalności: dla Planety, dla Ludzi i dla Zrównoważonego Biznesu. Do najważniejszych z nich należą m.in. obniżenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych o ponad 48% z roku na rok oraz wzrostu udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych używanej w procesie budowy do 100 %.

To już trzeci raport ESG w historii spółki.

- Grupa ROBYG od wielu lat konsekwentnie pozostaje wierna swojej misji tworzenia innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w branży budowlanej, dążąc nie tylko do osiągania sukcesów finansowych, ale także do pełnego zaangażowania w tworzenie zrównoważonej przyszłości. W efekcie miniony rok był dla nas rokiem pełnym sukcesów zarówno w wymiarze finansowym - Grupa zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,813 mld zł -  jak i w aspekcie dążenia do realizacji Agendy 2030.  Wykonaliśmy kolejne kroki, by rozszerzyć nasze raportowanie śladu węglowego, zwiększyć bezpieczeństwo na naszych budowach oraz zaktualizować nasze wewnętrzne regulacje dodając kolejne aspekty ESG do obszaru compliance. W porównaniu do roku 2022 w 2023 obniżyliśmy  całkowite emisje gazów cieplarnianych Grupy w zakresie 1 i 2 o ponad  48 %, a w przeliczeniu na metr kwadratowy budynków w budowie o 37% . Wszystkie etapy naszych osiedli oddanych do użytkowania w 2023 r. wyposażone były w rozwiązania niskoemisyjne i sprzyjające bioróżnorodności– mówi Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG SA. - Często to podkreślam i głęboko wierzę, że zrównoważony rozwój to dla nas sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej i szansa na dalszy rozwój Grupy. dodaje.

ROBYG dla Planety - Zielony Standard

Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko spółka traktuje jako jeden z kluczowych sposobów

na utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej wśród polskich deweloperów mieszkaniowych.
Aby zminimalizować swój wpływ na środowisko naturalne, ROBYG wprowadził klika lat temu Zielony Standard ROBYG. Standard obejmuje zarówno rozwiązania i udogodnienia dla klientów, jak i wytyczne dla architektów i projektantów. Dokument zawiera wytyczne dotyczące projektowania i prowadzenia inwestycji w sposób odpowiedzialny środowiskowo, przeciwdziałający miejskim wyspom ciepła oraz wspierający walkę ze zmianami klimatu.

- W ROBYG szczególnie koncentrujemy się efektywności energetycznej naszych budynków, nawiązując tym samym do ambitnych celów Fit for 55. Średnia efektywność budynków oddanych przez nas do użytkowania w 2023 r. wynosiła 61,71 kWh/m2/rok, co jest wynikiem poniżej normy ale i znacznie poniżej średniej krajowej. Nasze cele osiągamy dzięki konsekwentnej współpracy wielu działów i specjalistów, a narzędziem do ich realizacji jest m.in. Zielony Standard, który precyzyjnie wyznacza w sumie 42 rozwiązania dla budynków. Efektem dla środowiska naturalnego jest ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na otoczenie oraz wsparcie bioróżnorodności, a dla mieszkańców naszych inwestycji zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawienie ich jakości życia. – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG, ROBYG.

ROBYG dla Ludzi i zbalansowana różnorodność płci

ROBYG dla Ludzi, to przede wszystkim 3 cele przyjęte przez ROBYG: być pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce, dążenie do osiągnięcia udziału kobiet w zarządzaniu na poziomie 50% oraz zero wypadków w pracy.

Wszystkie z nich deweloper koejny rok z rzędu realizuje poprzez utrzymywanie poziomu rotacji na stałym poziomie, rozbudowując programy motywujące i rozwijające zespół, zwiększając liczbę godzin szkoleniowych na wszystkich poziomach zatrudnienia. W 2023 r. kobiety stanowiły  72% pracowników ROBYG, a także 57% wyższej kadry zarządzającej to kobiety. Ponad to już kolejny rok z rzędu szkoliliśmy nasz zespół w zakresie BHP co skutkuje brakiem wypadków wśród naszych pracowników.

Sukcesywny rozwój – ROBYG dla zrównoważonego biznesu 

ROBYG dla Zrównoważonego biznesu to dla ROBYG przede wszystkim transparentna działalność oparta na corocznym ujawnianiu informacji oraz wielopoziomowe działania w zakresie compliance. Obejmują one nie tylko pracowników, ale również łańcuch wartości ROBYG, w którym wprowadzane są regulacje zarówno dla pracowników i współpracowników jak i dla kontrahentów. ROBYG aktywnie działa też na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ poprzez nagradzane akcje edukacyjne oraz przynależność do inicjatyw jak UNGC czy Karta Różnorodności  czy stowarzyszeń w tym PZFD oraz Polskie Stowarzyszenie ESG. 
 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://esg.robyg.pl/#raport-esg

 

Robyg