11-10-2023

RONSON Development podaje wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 roku.

RONSON Development podaje wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 roku.
RONSON Development zakontraktował w III kwartale 2023 roku sprzedaż 305 lokali i dostarczył 282 mieszkania. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku deweloper sprzedał 81% więcej mieszkań, w porównaniu z całym rokiem 2022.

Dobre wyniki sprzedażowe RONSON Development za trzeci kwartał 2023 roku – i ogółem po trzech kwartałach – są efektem długofalowej strategii biznesowej Spółki, a szczególnie wprowadzenia w połowie 2022 roku największej w historii firmy oferty sprzedażowej. Spodziewaliśmy się i prognozowaliśmy wtedy odbicie rynkowe w połowie bieżącego roku i byliśmy gotowi z odpowiedzią po stronie podażowej. W pierwszych trzech kwartałach sprzedaliśmy ponad 80% więcej mieszkań niż w całym 2022 roku – mówi Boaz Haim, Prezes RONSON Development. Jak dodaje – Stale pracujemy też nad rozbudową naszego banku ziemi. Jeszcze w tym roku uruchomimy kolejne etapy dotychczasowych inwestycji – Viva Jagodno oraz Nowe Warzymice, a także zupełnie nowy projekt na Dolnym Mokotowie w Warszawie – Zielono Mi.

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży RONSON Development, podkreśla, że priorytetem RONSON Development jest płynne odpowiadanie na zgłaszany popyt. – Spodziewamy się, że w całym 2024 roku wprowadzimy wysoko ponad 1500 jednostek do sprzedaży. Nasz plan sprzedażowy zakłada z kolei około 1000 sprzedanych mieszkań.

W III kwartale 2023 roku najwięcej mieszkań zostało sprzedanych w projektach: Ursus Centralny (134), Miasto Moje (66) oraz Nowa Północ (31).

W III kwartale 2023 roku najwięcej mieszkań zostało przekazanych w projektach: Ursus Centralny (89), Viva Jagodno (77) oraz Grunwaldzka (49).

Ronson Development