15-04-2024

Rusza dialog o inwestycji dot. etapu I F.S.O. PARK w Warszawie

Rusza dialog o inwestycji dot. etapu I F.S.O. PARK w Warszawie
15 kwietnia br. rozpoczął się dialog dotyczący etapu I planowanej przez OKAM na warszawskiej Pradze Północ, inwestycji F.S.O. PARK. Realizacja etapu I planowana jest w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Koncepcja architektoniczna dla całego terenu 62 ha zakłada powstanie przy ul. Jagiellońskiej m.in. zabudowań mieszkalnych, przestrzeni biurowych, handlowo-usługowych, edukacyjnych oraz 20 ha zieleni w tym 10 ha centralnego parku.

Już dziś OKAM zaprasza do dyskusji na temat przyszłości etapu I obejmującego 13,5 ha, którego realizacja może rozpocząć się już w 2025 r. Osoby zainteresowane mogą przekazywać opinie czy sugestie za pośrednictwem dedykowanej strony: www.fso-park.pl/dialog. W ramach dialogu o inwestycji odbędą się także otwarte spotkania informacyjne. Dialog o etapie I F.S.O. PARK potrwa do 15 maja br.

Chcemy odmienić oblicze podupadłego, postindustrialnego terenu w sposób zrównoważony, z korzyścią dla mieszkańców dzielnicy i całej stolicy. F.S.O. PARK ma być miejscem do życia w pełni, w zgodzie z naturą i w ramach sąsiedzkiej wspólnoty. Głos społeczności lokalnej ma dla nas olbrzymie znaczenie. Projekt tworzymy z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach warszawiaków. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami – mówi Anna Watkowska, Członkini Zarządu OKAM City i Liderka Projektu F.S.O. PARK.

W najbliższych tygodniach OKAM zorganizuje otwarte spotkania, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o planowanym etapie I inwestycji F.S.O. PARK.

Terminarz i miejsca spotkań:

Zadanie

 

Data i godzina

 

Rozpoczęcie dialogu o inwestycji

 

15.04 (poniedziałek)

 

Dyżur dialogowy (porozmawiaj z inżynierem ruchu)
Miejsce Aktywności Lokalnej "Śliwka", ul. Gersona 16, Praga Północ

 

16.04 (wtorek)
g. 17- 19

 

Mobilny dialog o inwestycji - zbieranie opinii na placu Hallera 

 

17.04 (środa)
g. 13 – 16

 

Dyżur dialogowy 
Miejsce Aktywności Lokalnej „Czerwona cegła”, ul. Jagiellońska 47 D, Praga Północ

 

17.04 (środa)
g. 17 – 19

 

Dyżur dialogowy (porozmawiaj z architektami)
Miejsce Aktywności Lokalnej "Śliwka", ul. Gersona 16, Praga Północ

 

22.04 (poniedziałek)
g. 17 – 19

 

Dyżur dialogowy
Miejsce Aktywności Lokalnej "Śliwka", ul. Gersona 16, Praga Północ

 

12.05 (niedziela)
g. 14– 17

 

Spotkanie podsumowujące dialog
EkoCentrum Punkt Zwrotny (w bramie głównej FSO), ul. Jagiellońska 88, Praga Północ

 

13.05 (poniedziałek)
g. 17 – 19

 

Koniec dialogu o inwestycji 

 

15.05 (środa)

 

Pomysły czy opinie nt. etapu I F.S.O. PARK można składać za pomocą strony: www.fso-park.pl/dialog, na której po zakończeniu procesu dialogu zostanie opublikowany raport podsumowujący. Dialog o inwestycji potrwa do 15 maja br.

Koncepcja Master Planu dla całego 62 ha terenu na Pradze Północ, na którym powstać ma inwestycja F.S.O. PARK, OKAM przedstawił 12 września 2023 r. Podstawą do stworzenia przez firmę, wraz z pracowniami WXCA i SAWAWA, koncepcji architektonicznej zagospodarowania działki przy ul. Jagiellońskiej był Master Plan opracowany w 2019 r. przez firmę Dawos na zlecenie Urzędu Miasta.

Deweloper jest w trakcie przygotowywań do realizacji etapu I, obejmującego teren 13,5 ha, zlokalizowanego od strony południowej. Według założeń w jego obrębie powstanie ok. 2.000 mieszkań w budynkach od 3 do 8 kondygnacji z lokalnymi dominantami dla ok. 4.600 mieszkańców oraz ok. 60 lokali handlowo-usługowych w parterach. OKAM zakłada realizację etapu I F.S.O. PARK w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zgodnie z nią planowane jest przekazanie m.st. Warszawy, zrealizowanej na koszt inwestora, publicznej trzyciągowej szkoły podstawowej, z przeznaczeniem dla blisko 650 uczniów - czyli więcej niż wynikająca z urbanistycznych przeliczników liczba dzieci w wieku szkolnym, które zamieszkiwać będą F.S.O. PARK i okoliczne osiedla. W ramach realizacji etapu I powstanie również ok. 7 z 20 ha planowanej dla całości projektu zieleni, w tym ok. 2 z 10 ha centralnego parku. Cały etap I nie zostanie ogrodzony i będzie ogólnodostępny tak jak cała inwestycja F.S.O. PARK. 

F.S.O. PARK będzie wieloetapową i multifunkcyjną inwestycją na 62 ha działce po byłej Fabryce Samochodów Osobowych na Pradze Północ. Koncepcja architektoniczna zakłada powstanie łącznie ponad 12 tys. mieszkań z przeznaczeniem dla ok. 17 tys. osób. Obok zabudowań mieszkalnych pojawi się przestrzeń do pracy (przewidywane 13 tys. nowych miejsc pracy), handlu
i usług, a także kultury i rozrywki czy 20 ha zieleni (w tym 10 ha centralny park), z których będą mogły korzystać także osoby niezamieszkujące F.S.O. PARK. Planowane są również liczne rozwiązania prośrodowiskowe, które przyczynią się do redukcji emisji CO2 i zużycia plastiku, „odbetonowania” przestrzeni miejskiej, obniżenia temperatury oraz hałasu. F.S.O. PARK ma być realizowany
z poszanowaniem historii – OKAM przewiduje odrestaurowanie Bramy Głównej i Montowni, a także fragmentów budynków: Dyrekcji FSO, Tłoczni i Spawalni.

OKAM zakłada możliwość rozpoczęcia prac w obrębie etapu I w 2025 r., a ich zakończenie w 2035 r. Realizacja całej inwestycji ma rozłożyć się w czasie na ok. 25 lat.

OKAM