25-03-2024

Światowy Dzień Wody w EkoCentrum ‘Punkt Zwrotny’ na terenie inwestycji F.S.O. PARK

Światowy Dzień Wody w EkoCentrum ‘Punkt Zwrotny’ na terenie inwestycji F.S.O. PARK
22 marca br. w EkoCentrum ‘Punkt Zwrotny’, na zaproszenie firmy Hansgrohe Polska, odbyło się spotkanie dedykowane architektom i liderom opinii. Przy okazji Światowego Dnia Wody rozmawiano o tym, w jaki sposób architektura i design mogą być pomocne w walce z kryzysem w dostępie do wody pitnej. Spotkanie obyło się przy ul. Jagiellońskiej 88, na terenie należącym do OKAM - w tym miejscu powstanie w duchu zrównoważonego rozwoju i ekologii inwestycja F.S.O. PARK.

O wodzie w EkoCentrum

Tematyka dostępu do wody pitnej jest Grupie Hansgrohe bardzo bliska, a spotkanie było okazją do zaprezentowania projektów innowacji skierowanych dla osób z regionów dotkniętych deficytem wody. Grupa podejmuje działania, które mogą przyczynić się do trwałego złagodzenia problemów środowiskowych, ale także społecznych.

- W krajach takich jak Polska dostęp do środków higieny, urządzeń sanitarnych czy zasobów wody nie stanowi dziś zazwyczaj wielkiego problemu. Ale nasze decyzje konsumenckie mają wpływ na życie ludzi w innych częściach świata. Nasza lokalna konsumpcja wiąże się z kosztami środowiskowymi jakie niesie produkcja często w uboższych częściach świata. Dlatego Hansgrohe Polska wspiera działania, które pomagają w budowaniu świadomości konsumenckiej od najmłodszych lat - podkreśla Joanna Tamulska, Marketing Manager w Hansgrohe Polska.

Gościem specjalnym wydarzenia była Ewa Ewart, autorka wielokrotnie nagradzanego filmu o kryzysie wodnym pt. “Do ostatniej kropli”. Jak podkreśla: - Mój film jest opowieścią o bezsilności, ale też o determinacji i nadziei. Mówi nie tylko o rzekach, ale także o ludziach, którzy starają się je ratować. Dziś już wiemy, że trzeba zmienić podejście do zarządzania rzekami i przestać traktować je wyłącznie jako aktywa ekonomiczne. To nasza planeta, nasze życie i nasze decyzje.

Firma Hansgrohe jest także zaangażowana we wsparcie EkoCentrum ‘Punkt Zwrotny’ w Warszawie. Do nowoczesnej placówki stworzonej przez doświadczony w edukacji ekologicznej zespół Mamy Projekt, przekazała pomagającą oszczędzać wodę armaturę do łazienek i kuchni, a także system Aqittura M91 SodaSystem, pozwalający pić wodę z kranu, bez konieczności kupowania jej
np. w plastikowych butelkach.

Zielono-niebieska infrastruktura na terenie F.S.O. PARK

Na terenie 62-hektarowej działki OKAM, położonej na warszawskiej Pradze Północ, ma powstawać na przestrzeni 25-lat zrównoważone miasto przyszłości. Jednym z ważniejszych aspektów planowanej inwestycji jest właśnie odpowiednie dysponowanie zasobami naturalnymi.

- Woda odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, ale mimo że aż 70% Ziemi jest nią pokryte, to na całym świecie miliardy osób zmagają się z brakiem dostępu do czystej wody pitnej, a szacunki wskazują, że deficyt wciąż będzie się zwiększał. Misja edukacyjna, realizowana przez Ekocentrum ‘Punkt Zwrotny’, jest OKAM bardzo bliska. Mamy świadomość potrzeby zrównoważonego wykorzystywania naturalnych zasobów, a ta idea przyświeca nam szczególnie na terenie przyszłej inwestycji F.S.O. PARK, gdzie planujemy wdrożyć liczne rozwiązania pozwalające na odpowiednie gospodarowanie wodą, takie jak: ogrody deszczowe, niecki infiltrujące, rowy bioretencyjne, stawy retencyjne, podziemne zbiorniki rozsączające i systemy odzyskiwania wody szarej – mówi Anna Watkowska, Członkini Zarządu OKAM City i Liderka Projektu F.S.O. PARK.

Elementy rozwiązań z obszaru oszczędzania wody w F.S.O. PARK zakładają m.in. system 100% retencji wody deszczowej, zastosowanie lokalnych stacji podczyszczania do odzysku ścieków szarych z mieszkań czy wykorzystanie wody odzyskanej do instalacji spłukiwania toalet. Dzięki wdrożeniu takich rozwiązań zużycie wody wodociągowej może być o nawet 40% mniejsze w porównaniu
do typowego.

Dodatkowo planowane są inne, prośrodowiskowe rozwiązania, jak ograniczenie ruchu kołowego na terenie inwestycji oraz ogniwa fotowoltaiczne z perowskitu. F.S.O. PARK będzie wielofunkcyjną inwestycją, która odmieni okoliczny krajobraz. Na jej terenie aż 20 z 62 hektarów zajmować będą zielone tereny, w tym 10-hektarowy centralny park.

 

OKAM